Våre prosjekter

Snarefangst etter rype

Håndverksinstituttet har i vinter gjennomført et forprosjekt på snarefangst etter rype. Snarefangst er en eldgammel fangstmetode som tidligere var svært viktig for fjellbygdene og en viktig immateriell, levende, kulturarv. Det er fremdeles åpent for snarefangst etter rype i flere kommuner her i landet der snarefangst har lange tradisjoner.

VIDJEDIALEKTER

21.-23. juni 2021 inviterer Norsk håndverksinstitutt noen av Norges fremste tradisjonsbærere på vidje og vidjespenning til  Maihaugen for å vri vidjer.
22. juni åpner vi for at yngre tradisjonshåndverkere kan bli med og lære av tradisjonsbærerne.

 

Museumsbutikker som salgskanal for tradisjonshåndverk

I undersøkelsen om et fremtidig bransjenettverk, ble mangelen på gode salgskanaler trukket fram som en utfordring for mange håndverkere. I kjølvannet av rapporten ble dermed tema for Løfte håndverket-seminaret i høst "Marked og merkevare"

Tørrmuring i Nordhordland

I perioda 2003 - 2007 vart prosjektet «Tørrmuring i Nordhordland» gjennomført med Haakon Aase som fagperson.

Brenneslegarn

Høsten 2020 startet Håndverksinstituttet et prosjekt i framstilling av brenneslegarn. Vi søker nå kontakt med personer/miljøer som har kunnskap om temaet.

Bygging av røykovn

I forbindelse med oppstart av prosjektet «Bygging av røykovn» var prosjektgruppen bestående av Atle Ove Martinussen, Haakon Aase, Eystein Greibrokk, Hans Marumsrud samt Sofie Kleppe, som kommer inn i prosjektet ift ljore/sjåskinn, samlet på Maihaugen. 

Lagging

Laggede trekar har en rund eller oval bunn med vegger av bord som kalles staver.

Fagsamling for håndbokbindere

Norsk håndverksinstitutt arrangerte fagsamling for håndbokbindere  ved Bøthuns Bokverksted i Tønsberg mai 2019.  Temaet for samlingen var håndforgylling.

Norske håndverkere til India og England

Internasjonalt samarbeid gir ofte nye perspektiver og kunnskap. Norsk håndverksinstitutt har i 2019 gjennom sine kontakter i England og India lagt til rette for at norske håndverkere har deltatt i internasjonale prosjekter i både England og India.

Kopibygging av pram ved Moen i Risør.

I 2017 begynte vi å ha samtaler med prambygger i Risør-/Arendalsområdet og i 2018 startet vi opp med å bygge en pram. Prammen bygges i en hall på Moen ved Risør. Den vil være ferdig bygget medio juni 2019 og ferdig smurt i løpet av høsten.

Å lage avis på gammelmåten, 2013 – 2016

Et Dokumentasjons- og opplæringsprosjekt ved «Pressemuseet Fjeld-Ljom» på Røros.

Rapport om plantefarging av lin og hamp

Naturfargegruppa i Norges Linforening har i perioden 2016-2018 gjennomført et prosjekt i samarbeid med Norsk håndverksinstitutt som ble kalt «Inspirert av Susanna Johanna Pihl». Vellykket farging av lin og hamp med plantefarger har vært ansett som vanskelig.

Rustadskia ferdig

Håndverksinstituttet samlet i november 2018 Norges fremste skimakere på Skotterud for å vurdere skiene vi hadde laget i Rustad-tradisjon hos Ulf Rønning. Rønning er innehaver av Norges siste treskifabrikk i drift, Rønning Treski.

PÅ JAKT ETTER GODKLANG I TINN

Gjennom Håndverksinstituttets klangtreprosjekt har vi forsøkt å problematisere egenskapene som gir godt klangvirke til strengeinstrumenter som fiolin, gitar og piano. Gran er det tradisjonelle valget for lokket, altså der vibrasjonene fra strengene fanges opp gjennom stolen. Men hva utgjør et godt lokk? Hvordan kan vi vite om granstykket vil fungere godt i et ferdig instrument? Og kan vi lese disse kvalitetene utfra et tre som foreløpig står i skogen?

Trugemaking

I Norge har truger vært viktige både for jegere og skogsarbeidere. Det finnes til og med helleristninger av truger. Kunnskapen om å lage truger har gått i arv fra generasjon til generasjon. I dag har de tradisjonelle trugene veket plass for moderne og industriproduserte truger, og det er ikke lenger mange som kan lage truger.

Kipebinding i Sunnhordland - korger flettet i einer

Dette prosjektet legger vekt  på materialkunnskap - uttak og bearbeiding av materialer til kipebinding. 1-3. juni arrangerte Håndverksinstituttet en samling i Kvinnherad hvor målgruppen  var kurvmakere som er vant til å tilvirke kurver i ymse materiale.

 

Modellering og gipsstøping med forloren form

I begynnelsen av mars var det kurs for gipsmakere i modellering og støping av gipsoriginal med forloren form i Oslo. Forloren form, også kalt uekte form, er en form som bare brukes en gang, fordi den hugges av etter støping. Modellene som ble formet ble modellert i leire. Odin Øistad var en svært engasjert og dyktig kursleder.

Restaureringstømring i Tinn

I en laftehall i Atrå lærer tidligere håndverksstipendiat og restaureringstømrer Hans Marumsrud denne vinteren opp de to fagpersonene Tore Widvey og Bjørn Strander. 

Skimakertradisjon på Fåberg

I 2012 startet Norsk håndverksinstitutt prosjektet Norsk skimakertradisjon der vi ville kartlegge og videreføre levende kunnskap innenfor treskimakertradisjonen. Vi ønsket å se på både heltreski og laminerte treski, og skimaker Thomas Aslaksby fra Valdres har vært fagperson i prosjektet.

Tradisjonelt kobber- og blikkenslagerarbeid

Norsk håndverksinstitutt erfarte tidlig at det var behov for å sikre og videreføre kunnskap innen det tradisjonelle blikkslagerarbeidet. 

PRODUKSJON AV POTETSPRIT

Ved Atlungstad Brenneri har det vært produsert sprit siden 1856. I dag er brenneriet et musealt formidlingssenter, men hver høst brennes det 15.000 – 20.000 liter sprit av poteter. 

KLANGTREPROSJEKTET

Den norske granskogen er stor og variert. Her vokser trær av forskjellige kvaliteter ettersom hvordan jordsmonn, høydemetere og lysforhold skaper mikroklimatiske forhold som påvirker trærnes vekst. Samtidig henvender de fleste norske instrumentmakere seg til utlandet når de søker virke til sine instrumenter. Hvorfor? Hvilke årsaker ligger bak? Hva skal til for å finne gode graner til lokk her til lands?

Flerdelte gipsformer

Norsk håndverksinstitutt arrangerte andre del av prosjektet gipsformer for keramikk i februar 2017. Denne gangen var temaet flerdelte gipsformer til støpning av keramikkgjenstander og samlingen fant sted på et gipsmakerverksted i Asker.

KLOKKESTØPING PÅ TOTEN

Norsk håndverksinstitutt har registrert produksjonsutstyr, produksjonslinjer og produkter ved det gamle nedlagte klokkestøperiet Holte klokkestøperi på Fjeldberg gård på Kolbu. Dette dokumentasjons- og opplæringsprosjektet er et rent registreringsprosjekt, noe vi sjeldent tar tak i.

Gyldenlærarbeid

Prosjektet med å lage et gyllenlær fra preging i form til ferdig dekorert lær startet i 2015 og ble sluttført i 2016. Det tar lang tid fra et gyllenlær blir påbegynt til det er ferdig. 

Kurs om gipsformer for keramikk

I slutten av oktober 2016 arrangerte Norsk håndverksinstitutt et todagerskurs for gipsmakere og keramikere ved Lannem Keramikk i Rakkestad i Østfold. Bakgrunnen var et sammenfall av ønsker fra keramikere om kurs i gipsformer med tilsvarende ønske fra gipsmakersiden. 

Prosjekt plantefarging av lin og hamp

Prosjektet «Plantefarging av lin og hamp – inspirert av Susanna Pihl» tar utgangspunkt i 29 små prøvelapper som er bevart i Gunnerusbiblioteket i Trondheim. 

Lang seljefløyte

Jon Bojer Godal er tradisjonsbærer i å lage den lange typen seljefløyte i raulandstradisjon. 26 mai blomstret heggen, og da var det tid for å reise til Vinje i Telemark for å høste emner til fløyter og dokumentere tradisjonen.  

Sying av bomullsseil

Ull, lin og hamp har gjennom mange hundre år vært brukt til seil. På andre halvdel av 1800-tallet kom båter konstruert for lystseilas og rundt år 1900 fikk bomullsseil stor gjennomslagskraft blant seilere. Dette materialet gjorde det mulig å sy forholdsvis formstabile seil.

Løpende og nye dokumentasjons- og opplæringsprosjekter i 2016

Håndverksinstituttet gjennomfører dokumentasjons- og opplæringsprosjekter, og bidrar derigjennom til å videreføre tradisjonelt håndverk med særlig vekt på kunnskap som står i fare for å bli borte.

Norsk skimakertradisjon

I 2014 og 2015 har skimaker, fagperson og dokumentator Thomas Aslaksby arbeidet for håndverksinstituttet med å kartlegge og oppsøke tradisjonsmiljøer for treskimaking. I år har håndverksinstituttet konsentrert seg om Rustad skifabrikk på Fåberg, samt dokumentasjon av fabrikken Rønning skifabrikk, der det fremdeles produserer laminerte treski.

Historisk beskjæring av lignoser

 Kunnskapen om det å beskjære busker og trær i de riktige stilepokene, historisk riktig beskjæring av lignoser.

Hudskomaking i Morgedal

Ynskje med hudskoprosjektet var å kunne lage hudsko som var vanleg å bruke i Vest-Telemark som skisko rundt 1850 åra og framover.

Sletthogging av tømmer med sideskjefta bile

Kunnskap om tidligere tiders arbeidsmetoder er viktig for bygningsvernet, og også for å forstå den rike og varierte gjenstandskulturen som er knyttet til tømmermannsfaget.

Lærer å dreie rokk

Det er ikke mange som tilvirker nye norske rokker i dag. De fleste som skaffer seg ny rokk kjøper et utenlandsk produkt. Med ny tilvekst i denne delen av tredreierfaget kan det bli en endring på dette - om kundene vil.

Kråkesølvbroderier innen samiske klesdraktstradisjoner

Dokumentasjonsprosjektet foregikk på Kjækan skole i Kjækan, Kvænangen kommune i Troms. Her ble søm av belte med kråkesølvbroderi dokumentert, som er en gjenopptatt teknikk.

Prosjekt ljå og slåtteredskap

Vern og vedlikehold av tradisjonelle slåtteenger har fått økt fokus de senere årene. Disse er viktige for det biologiske mangfoldet, og flere truede arter er knyttet til slike områder. Som en bieffekt har også interessen for bruken av ljå økt.