logo

Gyldenlærarbeid

Av: Inger Smedsrud

Prosjektet med å lage et gyllenlær fra preging i form til ferdig dekorert lær startet i 2015 og ble sluttført i 2016. Det tar lang tid fra et gyllenlær blir påbegynt til det er ferdig. 

Bruk av ulike dekorteknikker på lær går langt tilbake i tid. Kunnskapen om å produsere gyllenlær spredte seg fra Spania til andre land i Europa og særlig i Nederland ble det etter hvert en stor industri. Storhetstiden for gyllenlær var på 1600- og 1700-tallet. I Norge ble det importert en del gyllenlær, spesielt gyllenlærstoler. I andre land var tapeter av gyllenlær populært blant de velstående og gyllenlær ble også brukt til kister, puter, kirkeinventar og bokomslag. Det ser ut til at produksjon av gyllenlær i Norge startet først på 1900-tallet. Interessen for dette kunsthåndverket kom tilbake i flere europeiske land under historismen på slutten av 1800-tallet og inn på 1900-tallet.  

 

Gunnhild Oda Hildre og Arild Heggernes i dyp konsentrasjon med detaljer på gyldenlæret.