Brenneslegarn

Høsten 2020 startet Håndverksinstituttet et prosjekt i framstilling av brenneslegarn. Vi søker nå kontakt med personer/miljøer som har kunnskap om temaet.

Brennesleplanten har mange bruksområder, og har tradisjonelt vært brukt blant annet til mat, medisin, gjødsel og tekstiler.  

Fride Kramer Riseng er fagperson og har som mål å lære mer om bruken av brennesle i tekstiler. Formålet med det pågående forprosjektet er å avdekke om det finnes levende tradisjonsbærere i bruken av brennesle til tekstil her i landet. Denne kartleggingen, og øvrige funn som gjøres i forprosjektet, danner grunnlag for et eventuelt senere hovedprosjekt om tekstiler av brennesle. Dersom du kjenner til tradisjonsbærere i produksjon av brenneslegarn, kontakt oss!