logo

Brenneslegarn

Høsten 2020 startet Håndverksinstituttet et prosjekt i framstilling av brenneslegarn. Vi søker nå kontakt med personer/miljøer som har kunnskap om temaet.

Fride Kramer Riseng er fagperson og har som mål å lære mer om bruken av brennesle i tekstiler. Formålet med det pågående forprosjektet er å avdekke om det finnes levende tradisjonsbærere i bruken av brennesle til tekstil her i landet. Denne kartleggingen, og øvrige funn som gjøres i forprosjektet, danner grunnlag for et eventuelt senere hovedprosjekt om tekstiler av brennesle. Dersom du kjenner til tradisjonsbærere i produksjon av brenneslegarn, kontakt oss!

Brennesleplanten har mange bruksområder, og har tradisjonelt vært brukt blant annet til mat, medisin, gjødsel og tekstiler.