Bygging av røykovn

Av: Kjetil Storeheier Norheim

I forbindelse med oppstart av prosjektet «Bygging av røykovn» var prosjektgruppen bestående av Atle Ove Martinussen, Haakon Aase, Eystein Greibrokk, Hans Marumsrud samt Sofie Kleppe, som kommer inn i prosjektet ift ljore/sjåskinn, samlet på Maihaugen. 

Arbeidet med informasjonsinnhenting/befaringer vil fortsette utover høsten 2020. Foreløpig ser det ut til at ovnene på Tjøstneset i Jølster og røykovnen i Hestadstua/Røykovnstua på Maihaugen tas med som forbilder i den videre planleggingen. Det skal som sagt gjøres research på flere ovner, bl.a. på Norsk Folkemuseum, på Voss og antakelig på Møre (Tingvoll/Surnadal), slik at grunnlaget for rekonstruksjon/bygging av røykovner i Tinn og på Osterøy blir så godt som mulig. 

 

Røykovn i Hestadstua på Maihaugen.

 

Prosjektet viser seg å bli et ganske omfattende detektivarbeid, da det finnes lite levende kunnskap om røykovnene, og de skriftlige nedtegnelsene vi har funnet så langt er relativt få og – for vårt formål – mangelfulle. Vi vet for eksempel lite om «den indre strukturen» i røykovnene (f.eks. bruk av bindemiddel og typer bindemiddel, eventuelt ikke bruk av bindemiddel) samt hvilken hinne fra magen på dyret/fisken som ble brukt til sjåskinn. 

 

Oppmåling og dokumentasjon av røykovn ved Haakon Aase og Hans Marumsrud.

Målet for den «håndfaste» delen av prosjektet er at oppbyggingen/muringen av røykovnene finansieres og gjennomføres i løpet av våren/sommeren 2021. Det er et mål at oppbyggingen fungerer som en læringsarena for flere enn Haakon, Eystein, Hans og Atle Ove og vi ser for oss at det kan være plass til to eksterne deltakere i Tinn og kanskje tre eller fire på Osterøy. Dette må være folk med god kompetanse i bunnen, da disse to murerprosjektene i stor grad er lærings/- forskningsprosjekter også for Haakon og Eystein.