logo

Bransjenettverk

Nettverkssamlingene Løfte håndverket har ønsket et bransjenettverk for å styrke den økonomiske bærekraften for de profesjonelle utøverne i Norge. Prosjektet utredet interessen for en organisasjon som kan jobbe med næringspolitiske saker for tradisjonshåndverkere. Utgangspunktet var å bygge et nettverk ut fra hva som er viktig for næringsdrivende tradisjonshåndverkere. Hvor trykker skoen? Hva er behovet? Hva er grensegangene til andre eksisterende organisasjoner og nettverk?

Prosjektets faser var informasjonsinnhenting (intervju og uformelle fokusgruppeintervju gjennom 10 regionale gjestebud), åpen kvantitativ nettundersøkelse som ga grunnlag for å anbefale fremtidig organisering og en prioritert tiltaksliste. Prosessen var forankret hos organisasjonene i feltet, men målgruppen var næringsdrivende tradisjonshåndverkere. Etter innspill på at det er viktig å få èn demokratisk stemme for dem som lever av håndverk, ble ansatte, lærlinger, studenter og elever inkludert i nettundersøkelsen.

Rapporten oppsummerer prosessen og informasjonsinnhentinga, og peker på tre mulige veier for en ny organisasjon. Ut fra stor interesse for en bransjeorganisasjon og stor enighet om formål, velges et interimsstyre. Mandatet er å starte en ny organisasjon, og de viktigste tiltakene er prioritert gjennom nettundersøkelsen. Det blir invitert til elektronisk valg 10.-17. juni, der kun yrkesutøvende tradisjonshåndverkere og lærlinger/studenter/elever kan stemme. Hvilken vei organisasjonen velger; arbeidsgiver-, arbeidstaker- eller interesseorganisasjon, blir opp til medlemmene å bestemme.

Rapporten presenteres og diskuteres på Løfte håndverket-samlingen 17. juni. Rapporten oppdateres etter dette med vedlegg som oppsummerer valget og seminaret .


Prosjektet (juni 2019 – juni 2020) fikk støtte av Kulturrådet; Kreativ næring - regional bransjeutvikling. Prosjektgruppa hadde representanter fra de aktuelle organisasjonene: Handverkslaget - foreningen for tradisjonshåndverk, Norske Husflidhåndverkere i Norges Husflidslag, Norges Husflidslag og Norsk håndverksinstitutt (prosjekteier). Prosjektledere var Ann Kristin Kjerland, etterfulgt av Marit Stranden. Kontakt til interimsstyret kan formidles gjennom Einar Stamnes.
 

 

 

Ny bransjeorganisering for tradisjonshåndverkere

Interimstyret for ny bransjeorganisering har nå kommet med sine anbefalinger.

Valgresultat bransjeorganisasjon for tradisjonshåndverkere

Det har nå blitt avgitt stemmer til 5 kandidater til et interimstyre for ny bransjeorganisasjon for tradisjonshåndverkere. Detaljer rundt valget vil bli lagt ved som vedlegg til rapporten om ny bransjeorganisasjon.

Valg av interimsstyre for Bransjeorganisasjon for tradisjonshåndverkere

Det er sendt ut invitasjon til elektronisk valg av interimsstyre for Bransjeorganisasjon for tradisjonshåndverkerne til næringsdrivende/ansatt tradisjonshåndverker, lærlinger og studenter/elever som meldte interesse for å motta tilbud om medlemskap gjennom nettundersøkelsen .

Tradisjonshåndverkere er positive til framtida og til bransjeorganisasjon

Prosjektet «Bransjeorganisasjon for næringsdrivende tradisjonshåndverkere» takker for svar og hjelp med deling av den åpne nettundersøkelsen. Undersøkelsen fikk inn svar hver dag den var aktiv (13. februar - 15. mars). 

Spørreundersøkelse om bransjeorganisasjon

Tradisjonshåndverker; hva er viktig for deg?
Det er vanskelig å overleve som tradisjonshåndverker. Dette illustreres av sitater som «det er en hyggelig måte å sulte seg i hjel på», og «går opp i lønn når jeg blir minstepensjonist».

Prosjektstatus for bransjenettverket for næringsdrivende tradisjonshåndverkere

Marit Stranden tok i januar over som prosjektleder etter Tina Kjerland for å utvikle og formalisere et bransjenettverk som kan jobbe med næringspolitiske saker for tradisjonshåndverkere.

Gjestebud for håndverket

Arbeidet med et lenge etterlyst bransjenettverk ruller videre. I disse dager blir næringsdrivende håndverkere i hele landet, invitert til «gjestebud for håndverket».

Tariff og tradisjon

Hvordan kan vi styrke de næringsdrivende tradisjonshåndverkerne sine muligheter i Norge?

Tina Kjerland ansatt som prosjektleder

Tina Kjerland fra Hardanger Fartøyvernsenter er ansatt ved Norsk håndverksinstitutt som prosjektleder for prosjektet Bransjenettverk, med oppstart midten av juni 2019.

Prosjektlederstilling ”Bransjenettverk”

For snarlig tilsetting i 80-100% stilling søker vi en prosjektleder til prosjektet «Bransjenettverk».

Bransjenettverk for tradisjonshåndverkere

Et bransjenettverk for næringsdrivende tradisjonshåndverkere har lenge vært etterspurt. Nå har fase to i arbeidet startet.