logo
Norsk håndverksinstitutt / Våre prosjekter / Samling for metallkonservator og gjørtlere hos Bevaringstenestene i Hordaland

Samling for metallkonservator og gjørtlere hos Bevaringstenestene i Hordaland

Av: Eivind Falk, 16.03.2024

I samarbeid med KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) og Riksantikvaren arrangerte Norsk håndverksinstitutt en ny samling for metallkonservator og gjørtlere hos Bevaringstenestene ved Museumssenteret i Hordaland 8.-9. februar 2024. Temaet for samlingen var rens, overflatebehandling og polering av gjenstander i messing, og antikvariske prinsipper knyttet til dette arbeidet.

I samarbeid med Riksantikvaren og KA har Norsk håndverksinstitutt tatt initiativ til felles samlinger for gjørtlere og metallkonservatorer. Utgangspunktet er rapporten Kirkenes særskilte verdier som både sier noe om hva som er behovet i Kirke-Norge, og hva som finnes av tilgjengelig håndverkskompetanse. For gjørtlerfaget er situasjonen særlig akutt, der det kun er to aktive utøvere igjen i Norge. Hvis en av lysekronene i Domkirken ramler i gulvet, og knekker, trengs gjørtleren for å støpe nye deler. En betydelig del av lysekroner og andre metallgjenstander krever derfor både håndverkskompetanse og antikvarisk kompetanse. Gjennom prosjektet vil Håndverksinstituttet derfor, i samarbeid med KA og Riksantikvaren, bidra til å styrke samarbeidet mellom håndverker og konservator. 

Totto og Anders.jpg

Den første samlingen ble avholdt i Dronning Sonja KunstStall 20. september 2023. Der samlet vi gjørtlere og metallkonservatorer for å diskutere hvordan vi best kan samarbeide om å løse de store oppgavene kulturminnevernet, og da spesielt kirkene, står ovenfor. 

Samlingen på Salhus 8.-9. februar, 2024 var en oppfølging av møtet i KunstStallen der vi arbeidet praktisk under Heleen van Santens kyndige ledelse. På denne samlingen deltok Heleen van Santen (metallkonservator hos Bevaringstenestene ved Museumssenteret i Hordaland), Totto Eide (gjørtler), Anders Fiskaa Hansen (gjørtler), Hanne Kempton (KA), Eivind Falk (Norsk håndverksinstitutt) og Hanne Bergseth (Norsk håndverksinstitutt).

 

Metallkonservator Heleen van Santen var faglig ansvarlig for samlingen. Hun innledet samlingen med en gjennomgang av prosedyrer for kartlegging av skadeomfang, samt prinsippene for konservering og vedlikehold. Van Santen hadde skaffet flere gjenstander av messing og kobber med ulike skader og utfordringer som deltagerne arbeidet med.

 

20240208_160642.jpg

 

Samlingen på Salhus tok utgangspunkt i gjørtlerens behov for innsikt i konservatorens antikvariske prinsipper for rens, overflatebehandling og polering av gjenstander i messing, der metallkonservatoren underviste gjørtlerne. På den neste samlingen, som nå planlegges våren 2024, er rollene byttet om, og gjørtlerne underviser konservatorene.
 

RAPPORT:

 

Samling for metallkonservator og gjørtler hos Bevaringstenestene ved Museumssenteret i Hordaland

Fagsamling for gjørtlere og metallkonservatorer

I samarbeid med Dronning Sonja KunstStall, Riksantikvaren og KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) har Norsk håndverksinstitutt tatt initiativ til en samling for gjørtlere og metallkonservatorer. Utgangspunktet for samlingen var rapporten Kirkenes særskilte verdier som sier noe om hva som er behovet og hva som finnes av kompetanse.