Aktuelt

Samling for håndverksstipendiatene

Å samles er et gode som har vært dypt savnet det siste året. Derfor var det ekstra god stemning da Norsk håndverksinstitutt sine stipendiater var samlet på Maihaugen i begynnelsen av måneden.

Nye læreplaner for yrkesfag publisert

Nå er alle de nye læreplanene i utdanningsprogrammet for håndverk, design og produktutvikling publisert. Andre yrkesfaglige utdanningsprogram har også nye læreplaner på plass. Læreplanene innføres i tidsrommet 2020 til 2022. 

Nye stipendiater 2021 – To driftige damer

Garverfaget og modistfaget tenker man kanskje ikke umiddelbart på som nært beslektede. Men det er mye mer som forener, enn som skiller våre to nye stipendiater: modisten Stine Rudi Standal og garveren Sofie Kleppe. 

Spennende stilling ledig

Prosjektet Ungt tradisjonshåndverk er et treårig prosjekt som handler om rekruttering av unge dyktige tradisjonshåndverkere til museumssektoren. Prosjektet setter i gang høsten 2021, men mangler foreløpig en prosjektkoordinator. Kan det være deg? 

Løfte håndverket vårseminar 2021

Den 25. mai ble vårseminaret i Løfte håndverket arrangert, den 24. samlingen i rekken.
Tema var Holdbarhet og Bærekraft.

Prosjektet Ungt tradisjonshåndverk realiseres

Gjennom prosjektet «Ungt tradisjonshåndverk» ønsker Norsk håndverksinstitutt å tilby utviklingsarenaer for unge, lovende tradisjonshåndverkere, bidra til økt rekruttering av tradisjonshåndverkere til museer og synliggjøre tradisjonshåndverk ut til publikum- spesielt barn og unge.

Håndverksinstituttet gratulerer!

Kulturrådet deler i år ut Statens kunstnerstipend til 1198 kunstnere. Norsk Håndverksinstitutt er glade for å se at to av våre tidligere stipendiater er blant dem. Gratulerer til både filigransølvsmed Gry Grindbakken og keramiker Sissel Wathne. 

En imponerende søknadsbunke til stipendiatstillingene

Mandag 1. mars var det søknadsfrist for årets stipendiatstillinger. Hvert år er det like spennende å åpne søknadsportalen for å se hva som befinner seg der. 

Snarefangst etter rype

Håndverksinstituttet har i vinter gjennomført et forprosjekt på snarefangst etter rype. Snarefangst er en eldgammel fangstmetode som tidligere var svært viktig for fjellbygdene og en viktig immateriell, levende, kulturarv. Det er fremdeles åpent for snarefangst etter rype i flere kommuner her i landet der snarefangst har lange tradisjoner.

Håndverksinstituttet gir råd til det britiske parlamentet

Det britiske parlamentet vurderer nå om de skal ratifisere UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven. Den 17.mars var det møte med representanter fra de ulike partiene, der dette ble drøftet.