Aktuelt

Håndverksinstituttet gratulerer!

Kulturrådet deler i år ut Statens kunstnerstipend til 1198 kunstnere. Norsk Håndverksinstitutt er glade for å se at to av våre tidligere stipendiater er blant dem. Gratulerer til både filigransølvsmed Gry Grindbakken og keramiker Sissel Wathne. 

En imponerende søknadsbunke til stipendiatstillingene

Mandag 1. mars var det søknadsfrist for årets stipendiatstillinger. Hvert år er det like spennende å åpne søknadsportalen for å se hva som befinner seg der. 

Snarefangst etter rype

Håndverksinstituttet har i vinter gjennomført et forprosjekt på snarefangst etter rype. Snarefangst er en eldgammel fangstmetode som tidligere var svært viktig for fjellbygdene og en viktig immateriell, levende, kulturarv. Det er fremdeles åpent for snarefangst etter rype i flere kommuner her i landet der snarefangst har lange tradisjoner.

Håndverksinstituttet gir råd til det britiske parlamentet

Det britiske parlamentet vurderer nå om de skal ratifisere UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven. Den 17.mars var det møte med representanter fra de ulike partiene, der dette ble drøftet.

VIDJEDIALEKTER

21.-23. juni 2021 inviterer Norsk håndverksinstitutt noen av Norges fremste tradisjonsbærere på vidje og vidjespenning til  Maihaugen for å vri vidjer.
22. juni åpner vi for at yngre tradisjonshåndverkere kan bli med og lære av tradisjonsbærerne.

 

Vi søker to stipendiater i tradisjonelt håndverk

Stilling ledig som håndverksstipendiat. Søknadsfrist 1. mars 2021

Stipendiatsamling høsten 2020

Å være stipendiat er å være en del av et kollegium. Derfor forsøker vi å samle alle stipendiatene to ganger hvert år, slik at de får mulighet til å diskutere sine respektive prosjekter.

Brenneslegarn

Høsten 2020 startet Håndverksinstituttet et prosjekt i framstilling av brenneslegarn. Vi søker nå kontakt med personer/miljøer som har kunnskap om temaet.

LØFTE HÅNDVERKET - HØSTSEMINAR 2020

Seminaret "Tradisjonshåndverk, Marked og merkevare", ble arrangert digitalt den 4. november. 
Rundt 80 deltagere deltok via Microsoft Teams.

Historisk gjennombrudd

Det er ikke hver dag man gir seg i kast med umulige oppgaver. Men noen ganger er det verdt det å kaste seg ut i det, det er børsemakerstipendiat Alf Helland et levende bevis på.