logo

Aktuelt

Les aktuelle saker fra Håndverksinstituttet.

Satsing på gjørtlerfaget

I kjølvannet av rapporten Kirkens særskilte verdier gjør Håndverksinstituttet en ekstra satsing på gjørtlerfaget. I dag er det bare to gjørtlere igjen i Norge som praktiserer dette verneverdige tradisjonshåndverksfaget. Du finner begge to i Håndverksregisteret. 

Seminar om middelalderlaft og -loft

Den 21. og 22. mars inviterer Maihaugen, Norsk håndverksinstitutt og Bygningsvern - museumsnettverk for tradisjonshåndverk til seminar om middelalderloft på Maihaugen, Lillehammer.

Øystein Hatle - smed

Øystein Hatle hospiterer ved Maihaugen i perioden 01.02.23 – 01.08.23. Han har gått på smedlinja ved Odda vgs. og leverte sin svenneprøve i desember 2022.

Å bygge en stavkirke

Borgund stavkirke framstår i dag som den mest opprinnelige av de gjenværende stavkirkene våre. For å sikre at eksisterende kunnskap om stavkirkene ikke går tapt, og for å utvikle ny kunnskap, ønsker Norsk håndverksinstitutt i samarbeid med Stiftelsen Setesdal stavkyrkje og Fortidsminneforeningen å bygge en så prosessuelt autentisk rekonstruksjon av Borgund stavkirke som mulig. 

Ledig stilling: Prosjektkoordinator ved Norsk håndverksinstitutt

Norsk håndverksinstitutt søker gjennom prosjektet «Ungt tradisjonshåndverk» prosjektkoordinator i 50% stilling. Engasjementet varer til 31.12.25.

Ledige stillinger: Stipendiater i tradisjonelt håndverk

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet lyser Håndverksinstituttet ut to treårige stipendiatstillinger i tradisjonelt håndverk

Victoria Nor - bunadstilvirker

Victoria Nor hospiterer ved Gudbrandsdalsmusea i perioden 14.11.22 – 15.05.23. Hun leverte sin svenneprøve i bunadstilvirkerfaget i  oktober 2022. Hun har gått i lære hos Tråh og Staslig håndverk & tradisjon på Lillehammer. 

Ny storsatsing på Ungt tradisjonshåndverk

Sparebankstiftelsen DNB har innvilget full tildeling på Norsk håndverksinstitutt sin søknad om å utvide prosjektet Ungt tradisjonshåndverk. Det vil si 5,4 millioner. Dette kommer i tillegg til de 3,5 millionene vi fikk til prosjektet i fjor, slik at vi nå har mottatt nær 9 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB til dette prosjektet. Tildelingen er en del av stiftelsens satsing «Håndverksløftet».

Østerskalk til kalkmaling, fresko og stucco lustro

Milebrenning av østerskalk til bruk i kalkmaling, fresko, stucco lustro og bygningsvernet.

Treskjæring i en nåtidig sammenheng

Tidligere håndverksstipendiat og treskjærer Boni Wiik sitt samarbeid med Christopher Nielsen munnet ut i verket Pandoras eske, som kan ses på Gamle Munch på Tøyen fram til den 25. november 2022.