logo

Aktuelt

Les aktuelle saker fra Håndverksinstituttet.

Avslag fra Sparebankstiftelsen DNB til stavkirkeprosjekt

Styret i Sparebankstiftelsen DNB vedtok i møte 3. april å ikke gi støtte til prosjektet «Rekonstruksjon av Borgund stavkirke».

Ledig vikariat som rådgiver

Norsk håndverksinstitutt har ledig vikariat i perioden 15.08.2024 - 15.03.2025 da vår faste rådgiver skal ut i svangerskapspermisjon.

Løfte håndverket -vårseminar 2024

Tema: Vern av tradisjonshåndverk
Tid: 7. mai 2024. Kl. 10:00-16:00 
Sted: Auditoriet, Maihaugen, Lillehammer 

Flere søkere til yrkesfag

Søknadsfristen til videregående skoler var 1. mars og foreløpige tall viser at 58% av søkere til Vg1 hadde valgt yrkesfag. Dette er en forsterkning av en positiv økning i yrkesfagsøknader de siste årene. 

Fem unge tradisjonshåndverkere tar sats!

Vi har nylig takket av fem unge håndverkere som har vært hospitanter i prosjektet vårt Ungt tradisjonshåndverk. Alle fem satser på tradisjonshåndverk som yrkesvei. Kanskje nettopp du kan hjelpe dem videre i yrkeslivet.

Paul – veskesalmaker

Paul Vink er den første i Norge på 71 år som har tatt fagbrev som veskesalmaker. Nå er han hospitant på Eidsvoll bygdetun, der han har åpent verksted. 

Spennende praksis for unge tradisjonshåndverkere

Er du en ung håndverker (18–25 år) med interesse for tradisjonshåndverk? Vil du prøve deg som museumshåndverker? Norsk håndverksinstitutt og prosjektet Ungt tradisjonshåndverk søker håndverkere til seks måneders spennende praksis på et museum. Du bør ha svennebrev/fagbrev eller være i et lærlingeforløp. 

Ledige stillinger: Stipendiater i tradisjonelt håndverk

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet lyser Håndverksinstituttet ut to treårige stipendiatstillinger i tradisjonelt håndverk

Håndverksinstituttet på UNESCOs 18. komitemøte

Norsk håndverksinstitutt har siden 2009 vært akkreditert som rådgivende organisasjon av UNESCO, og vi har derfor, sammen med organisasjoner, statsparter og eksperter fra hele verden, deltatt på UNESCOs 18. komitemøte for konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven, i Botswana.

Fagdag og handverksdemonstrasjonar på Maihaugen 12.–14. januar 2024

I anledning den avsluttande prøven til handverksstipendiat og korgmakar Hege Aasdal vil vi samle interesserte til fagdagar, vise fram og løfte korgmakarfaget!