logo

Aktuelt

Les aktuelle saker fra Håndverksinstituttet.

Victoria Nor - bunadstilvirker

Victoria Nor hospiterer ved Gudbrandsdalsmusea i perioden 14.11.22 – 15.05.23. Hun leverte sin svenneprøve i bunadstilvirkerfaget i  oktober 2022. Hun har gått i lære hos Tråh og Staslig håndverk & tradisjon på Lillehammer. 

Ny storsatsing på Ungt tradisjonshåndverk

Sparebankstiftelsen DNB har innvilget full tildeling på Norsk håndverksinstitutt sin søknad om å utvide prosjektet Ungt tradisjonshåndverk. Det vil si 5,4 millioner. Dette kommer i tillegg til de 3,5 millionene vi fikk til prosjektet i fjor, slik at vi nå har mottatt nær 9 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB til dette prosjektet. Tildelingen er en del av stiftelsens satsing «Håndverksløftet».

Østerskalk til kalkmaling, fresko og stucco lustro

Milebrenning av østerskalk til bruk i kalkmaling, fresko, stucco lustro og bygningsvernet.

Treskjæring i en nåtidig sammenheng

Tidligere håndverksstipendiat og treskjærer Boni Wiik sitt samarbeid med Christopher Nielsen munnet ut i verket Pandoras eske, som kan ses på Gamle Munch på Tøyen fram til den 25. november 2022.

Lågåsildfisket

Fisket etter lågåsild (Coregonus Albula L.) i nordre deler av Mjøsa og nedre deler av Gudbrandsdalslågen (Lågen) har lange tradisjoner, og er det mest omfattende fisket vi har hatt i innlandet.

Praksis for unge innen tradisjonelle håndverksfag

Er du håndverker under 25 år og har ambisjoner om en yrkesvei innen tradisjonelle håndverksfag? Er du nysgjerrig på en jobb på museet? Da er Ungt Tradisjonshåndverk et spennende prosjekt for deg.

Seminar for og om regionale rådgivingstjenester

Hold av datoene 7. og 8. november. 
Stiftelsen Lillehammer museum, Norsk håndverksinstitutt og Riksantikvaren inviterer til seminar for og om regionale rådgivningstjenester på Maihaugen, Lillehammer.

Velkommen til håndverkskonferanse og fest!

Fredag 18. november arrangerer Bygg og Bevar, Fortidsminneforeningen og Norsk håndverksinstitutt Håndverkskonferanse på Sentralen i Oslo.

Fletting av sivsko

Steinar Undheim fra Jæren er en av få tilvirkere av sivsko, en skotype hvor det kun brukes naturmaterialer. I juni 2022 var det en samling av interesserte sivskomakere i Tau i Rogaland

Avsluttende prøver for stipendiatene Boni Wiik og Ellev Steinsli

Hva har sprosser fra et 1800-tallsvindu fra Trøndelag til felles med Eljarödmadonnaen fra 1200-tallet? Begge har vært studieobjekter i nylig fullførte stipendiatprosjekter.