logo

Aktuelt

Rapporten om Kirkens særskilte verdier er klar!

På oppdrag fra Barne- og familiedepartementet og Riksantikvaren har KA og Norsk håndverksinstitutt kartlagt omfanget av kunst og inventar i kirkene, samt hvilken tilstand disse gjenstandene er i. 

En sjelden mulighet for læreplass i orgelbyggerfaget

Etter sju magre år uten en eneste ny lærling i faget, tok Ryde & Berg Orgelbyggeri inn en lærling i 2021. Br. Torkildsen Orgelbyggeri i Trøndelag søker nå etter ny lærling eller medarbeider. Blir det en ny lærekontrakt her i år, vil dette være veldig positivt med tanke på rekruttering til faget

Bygningsvernkongressen 2022

Tid:   8.-10. juni 2022
Sted:  Maihaugen, Lillehammer
Tema: Bærekraft og tradisjonshåndverk i museumsbransjen. Hvordan skal vi møte framtiden?
Påmeldingsfrist: 13.mai 2022

Løfte håndverket - vårseminar 2022

Velkommen til vårseminar i det nasjonale nettverket Løfte håndverket, 7. juni 2022. 
Tema er farger i tradisjonshåndverket.

Digital registrering i Håndverksregisteret

Er du tradisjonshåndverker som ønsker å gjøre din kompetanse kjent?
Nå er det enklere å melde seg inn i Håndverksregisteret! 

Nå er de første unge tradisjonshåndverkerne på plass

Prosjektet Ungt Tradisjonshåndverk har fått en god start på 2022. Fristen for å søke 6 mnd. arbeidspraksis ved et museum gikk ut 15. januar og vi har fått inn flere gode kandidater, både gutter og jenter.

Vi søker to stipendiater i tradisjonelt håndverk

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet lyser Håndverksinstituttet ut to treårige stipendiatstillinger i tradisjonelt håndverk. Stipendiatordningen er en unik mulighet for håndverkere til å gjøre et dypdykk i sitt fag.

Jakta på Girardoni har blitt bok

Børsemaker og tidligere stipendiat Alf H. Helland har gitt ut bok om sitt stipendiatprosjekt som var rekonstruksjonen av den luftdrevne armérifla Girardoni M1780. Rifla har en spennende historie og Helland skriver med stor innlevelse om sitt prosjekt i boka Jakta på Girardoni.

Ny bok om å verne musikkinstrumenttradisjoner

Ny utgave av #HeritageAlive om å ta vare på tradisjonskunnskap knyttet til tradisjonelle musikkinstrumenter

Praksis for unge innen tradisjonelle håndverksfag

Er du en håndverker under 25 år og har ambisjoner om en yrkesvei innen tradisjonelle håndverksfag? Ser du for deg å jobbe på et museum? Da er Ungt tradisjonshåndverk et spennende prosjekt for deg.