logo
Norsk håndverksinstitutt / Våre prosjekter / Skimakertradisjon i Morgedal

Skimakertradisjon i Morgedal

Av: Aadne G. Sollid

Prosjektet er knyttet til videreføring av kunnskapen til skimaker Aasmund Kleiv som er den sentrale nålevende skimakeren i Morgedal.

Tradisjonsbærer Aasmund Kleiv tilpasser vidjebinding. Foto: Hanne Bergseth, Håndverksinstituttet

Det er etablert et verksted for prosjektet, hvor fagpersonene Tarjei Gjelstad og Terje Haugen tar sikte på ivaretakelse av den tradisjonelle skimakerkunnskapen, med utgangspunkt i den lokale tradisjonen i Morgedal. Det foreligger også planer for en videreutvikling av den tradisjonelle skien som er knyttet til Morgedal.

Bildet viser fra venstre fagperson Terje Haugen, tadisjonsbærer
Aasmund Kleiv og fagperson Tarjei Gjelstad med ferdig
produserte ski. Foto: Hanne Bergseth, Håndverksinstituttet

Aasmund Kleiv er fortsatt en aktiv person som deltar i prosjektet spesielt i forhold til den handlingsbårne kunnskapen hvor han blir tradisjonsbæreren.

Prosjektet har også tilknytning til Telemarkforskning, Kvitseid kommune og Norsk Skieventyr sin satsing for å revitalisere Morgedalgrenda.