logo
Norsk håndverksinstitutt / Personvernerklæring

Personvernerklæring

Her finner du oversikt over hvordan Stiftelsen Lillehammer museum håndterer dine personopplysninger i forbindelse med bruk av nettsidene våre.

1.    Om personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen gjelder for besøkende på Maihaugen, Lillehammer Kunstmuseum, Norges Olympiske Museum, Bjerkebæk, Aulestad, Norges Postmuseum, Norsk håndverksinstitutt og våre nettsider. Erklæringen beskriver vår behandling av personopplysninger, herunder formål, innsamling, lagring, bruk og sletting. Personvernerklæringen inneholder også informasjon om viktige rettigheter og plikter etter personopplysningsloven. 

2.    Om Stiftelsen Lillehammer museum/behandlingsansvarlig

Stiftelsen Lillehammer museum (org.nr. 955 378 024) har til formål å samle inn, bevare, dokumentere og formidle kunnskap om materielle og immaterielle kulturminner, og å skape interesse for og økt kjennskap til billedkunst og andre visuelle uttrykksformer.  Med utgangspunkt i samlingene skal stiftelsen drive forskning og formidle kunnskap gjennom utstillinger, publikasjoner, undervisning og andre former for opplevelser og informasjon.

Stiftelsen Lillehammer museums administrerende direktør er behandlingsansvarlig for stiftelsens behandling av personopplysninger.

Lillehammer Museums Venner (venneforeningen) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med medlemskap i venneforeningen. Vi viser til Lillehammer Museums Venner dersom det er spørsmål relatert til slikt medlemskap. 

3.    Kontaktinformasjon

Henvendelser om personvern kan rettes til:

E-post: post@lillehammermuseum.no
Adresse: Maihaugvegen 1, 2609 Lillehammer
Telefonnummer: +47 61 28 89 00 

4.    Behandling av personopplysninger 

4.1.    Generelt

Enhver opplysning som kan kobles til deg som person regnes som en personopplysning. Vi behandler dine personopplysninger kun når det foreligger hjemmel til det. Vi behandler personopplysninger når det er nødvendig for å gjennomføre en avtale med deg eller noen du er kontaktperson for, for å oppnå formål knyttet til arkivformål i allmennhetens interesse eller vitenskapelig eller historisk forskning, når det foreligger en rettslig forpliktelse til det, etter en interesseavveining av våre berettigede interesser opp mot personvernet eller etter samtykke. 

Vi lagrer dine opplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene er inn-samlet for. Hvis vi behandler personopplysningene dine med grunnlag i samtykke, kan du trekke samtykket tilbake. Hvis vi behandler personopplysningene for å kunne gjennomføre en avtale med deg eller gjøre nødvendige tiltak på din anmodning før en avtaleinngåelse, behandler vi opplysningene så lenge det er nødvendig for å ivareta avtalen eller tiltakene, og offentlige forpliktelser krever det. 

4.2.    Nyhetsbrev

For å motta nyhetsbrev må du gi samtykke til behandlingen ved å oppgi din e-postadresse. E-postadressen lagres i en egen database, den deles ikke med andre. E-postadressen slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å melde deg av via nyhetsbrevet eller ved å kontakte oss.

4.3.    Kjøp via nettsidene

Dersom du vil inngå en avtale med oss, for eksempel ved kjøp av billetter eller årskort, må du avgi personopplysninger slik at vi kan gjennomføre avtalen med deg og oppfylle lovkrav i forbindelse med transaksjonen. 

Vi bruker betalingstjenesten Netaxept for å gjennomføre kjøp via nettsidene våre. Når du gjennomfører kjøpet via Netaxept, får Stiftelsen Lillehammer museum beskjed om hvem som har be-talt. Dette brukes for kontroll ved ankomst.  

4.4.    Melde interesse til arrangement/kommentarer/bilder på sosiale medier

Vi benytter sosiale medier som informasjonskanal for å markedsføre våre muse og arrangementer. 
Du er velkommen til å melde interesse til våre arrangementer, like våre sider/poster og kommentere på våre sider på sosiale medier. Du styrer selv hvilke opplysninger du legger ut og du kan når som helst fjerne opplysningene. Hvordan informasjonen du legger ut deles, bestemmes av alternativene på den aktuelle plattformen og dine egne innstillinger på plattformen. Det er plattformoperatøren som er ansvarlig for dine innlegg. Dersom du deler bilder, må du sørge for at de som er på bildet samtykker til at du deler dette. Vær oppmerksom på at det som legges ut kan lagres av de som får opp opplysningene, f.eks. ved skjermbilde. 

4.5.    Årskortholdere

Vi behandler personopplysninger for å administrere årskort. Dette gjør vi for å kunne oppfylle en avtale med deg. 

4.6.    Besøkende og kunder

Vi behandler personopplysninger for å kunne gjennomføre avtaler om billettkjøp og andre kjøp hvor det er nødvendig å lagre navn og kontaktopplysninger. Ved taxfreekjøp beholdes gjenpart av utfylt lovpålagt skjema. 

4.7.    Digitalt bildearkiv 

Hvis du deler informasjon, bilder eller annet innhold med oss via KulturITs eKultur-løsninger, be-handler vi dette for å kunne ivareta dette for ettertiden, forskning og dokumentasjon. Vi behandler også dine kontaktopplysninger for det formål å kunne kontakte deg. Behandlingen er begrunnet i å ivareta/dokumentere forskningsmateriale og berettiget interesse i å kunne kontakte deg. 

KulturIT er behandlingsansvarlig for opplysningene i din brukerprofil på de ulike eKultur-løsningene, mens Stiftelsen Lillehammer Museum er behandlingsansvarlig for de opplysninger du deler med oss via løsningene. 

4.8.    Oppfølgning av henvendelser, bestillinger og leie av lokaler

Vi behandler navn og kontaktopplysninger for å følge opp dine henvendelser til oss, forespørsler om booking og bestillinger. Personopplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å følge opp henvendelsene. Personopplysninger i forbindelse med bestillinger behandles til avtalen er gjennomført. Ut over dette behandles personopplysningene for å ivareta lovkrav i forbindelse med transaksjoner. 

4.9.    Deltakere på kurs og arrangement

Vi behandler navn og kontaktopplysninger om de som er påmeldt kurs og arrangement i vår regi. Dette gjør vi for å kunne gjennomføre avtalen med den påmeldte. Dersom påmeldingen er gjort av en kontaktperson, behandler vi navn og kontaktopplysninger om kontaktpersonen. Dette gjør vi fordi vi har berettiget interesse i å komme i kontakt med den som har meldt på deltakerne. 

I forbindelse med vår SFO-skole behandler vi mottatt informasjon om barna og barnas foresatte, samt nødvendig kontaktinformasjon. Dette gjør vi for å kunne oppfylle avtale med foreldrene.

4.10.    Kontaktpersoner hos samarbeidspartnere/presse

Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos våre samarbeidspartnere. Dette gjelder typisk navn og kontaktinformasjon og er begrunnet med en berettiget interesse i å følge opp avtaler og annen kommunikasjon med våre samarbeidspartnere. 

Vi behandler også personopplysninger til journalister/presse for formidling av pressemeldinger og annen informasjon med potensiell nyhetsverdi. Vi har en berettiget interesse i behandling av disse opplysningene om profesjonelle yrkesutøvere. 

4.11.    Håndverkere

Norsk håndverksinstitutt er en del av Stiftelsen Lillehammer museum. Vårt samfunnsoppdrag er gitt av kunnskapsdepartementet og vi arbeider for å opprettholde og ivareta tradisjonshåndverk. 

Som ledd i samfunnsoppdraget driver vi et register over håndverkere som driver med tradisjons-håndverk. Vi behandler navn, adresse, kontaktinformasjon og hvilke teknikker håndverkeren har kompetanse på og hva som er vedkommendes hovedfag. Vi fører videre en oversikt over hvem som har blitt tildelt stipendiater ved Norsk håndverksinstitutt. Her behandler vi navn og kontaktopplysninger i tillegg informasjon knyttet til stipendiatet og begrunnelsen for tildeling av dette. Vi behandler videre søknader til stipendiat for det formål å evaluere, tildele og administrere slike stipend. Da behandler vi navn, adresse, kontaktinformasjon og opplysninger som fremkommer i søknad og vedlegg. Vi driver også en database med oversikt over Håndverksinstituttets dokumentasjons- og opplæringsprosjekter. 

4.12.    Kameraovervåkning

Vi har kameraovervåkning på flere av våre museer. Dette har vi for å forebygge og avdekke skader på våre bygninger, eiendeler, objekter og annet som befinner seg i vår varetekt. Det foreligger en interesseavveining til grunn for tiltaket, og det er oppslag om kameraovervåkning på de av våre museer som har dette. Videoer fra kameraovervåkning slettes etter én uke. 

4.13.    Søkere på stillinger 

Vi mottar søknader til stillinger, og i den forbindelse behandler vi de opplysninger søkerne sender oss, slik som navn og kontaktopplysninger, søknad, cv og øvrige vedlegg til søknaden. Behandlingsgrunnlaget er gjennomføring av tiltak på søkerens anmodning.

4.14.    Frivillige

For å administrere din deltakelse som frivillig, og ivareta dine interesser, behandler vi kontaktopplysninger og fødselsdato. Behandlingsgrunnlaget er har grunnlag i avtale om å stille som frivillig. 

4.15.    Omtalt i beretninger eller innsendt materiale / avfotografert i innsendt materiale

Som utgangspunkt skal den som publiserer bilder via eKulturløsningene ha innhentet samtykke til slik publisering av den/de som er avbildet. Dersom du likevel skulle være avbildet på en publisert bilde, og ønsker dette fjernet, kan du ta kontakt med oss med opplysninger om hvilket bilde det gjelder. 

5.    Utlevering av personopplysninger og bruk av databehandlere

Bare de som trenger tilgang til dine personopplysninger skal ha det og vi stiller krav til sikkerhet i våre løsninger som behandler personopplysninger. KulturIT/MuseumsIT drifter vår infrastruktur og våre digitale løsninger. KulturITs personvernerklæring finner du her.

Vi har inngått databehandleravtaler med de underleverandører som behandler personopplysning-er på våre vegne for å sikre at personopplysningene kun behandles i tråd med våre instrukser og ivaretar informasjonssikkerheten. All behandling av personopplysninger skjer innenfor EU/EØS eller hos tredjeland godkjent av EU-kommisjonen.

Vi deler ikke personopplysninger når det ikke foreligger hjemmel til dette. 

6.    Informasjonskapsler – «Cookies»

Vi bruker informasjonskapsler, såklate cookies, for å analysere brukermønsteret på nettstedet vårt. Dette er en standard teknologi som de aller fleste nettsteder bruker i dag. Informasjonskapsler er små tekstfiler eller binære data som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin. Filene kan kun leses av administrasjonen av nettstedet og av brukeren selv. Bruk av nettstedet kan ikke spores tilbake til enkeltpersoner.

Formålet med informasjonskapsler er å få statistikk om bruken av nettstedet som hjelp til videre utvikling og forbedring av tjenesten. Informasjonskapsler inneholder ikke personopplysninger. Du kan hindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen ved å endre innstillingene i nettleseren. 

7.    Rettigheter for den registrerte

Stiftelsen Lillehammer museum behandler personopplysningene dine i henhold til personopplysningsloven og denne personvernerklæringen. Du kan kreve innsyn i, og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Se mer om dette på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/

Dersom du ønsker å benytte dine rettigheter som nevnt ovenfor, kan du ta kontakt med oss, se kontaktinformasjon innledningsvis i personvernerklæringen. For å være sikre på at du er du, kan det være at vi krever opplysninger og/eller dokumentasjon som understøtter dette, slik at vi ikke gir ut opplysninger til feil person. 
Du har som hovedregel krav på kostnadsfritt svar på din henvendelse innen 30 dager. 

Hvis du har flere spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, ber vi deg ta kontakt med oss. Dersom du har kommentarer til eller innsigelser mot vår behandling av personopplysninger hører vi også gjerne fra deg. Du kan dessuten klage til Datatilsynet dersom du mener vi ikke behandler opplysningene i tråd med loven eller det vi sier i denne erklæringen. Datatilsynets kontaktopplysninger og informasjon om hvordan du går frem ved klage finner du på www.datatilsynet.no.

Vi gjør oppmerksom på at du kan ha begrensede rettigheter til sletting, retting og begrensning av behandling der personopplysningene dine behandles til formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning.  

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til

post@handverksinstituttet.no