logo
Norsk håndverksinstitutt / Våre prosjekter / Museumsbutikker som salgskanal for tradisjonshåndverk

Museumsbutikker som salgskanal for tradisjonshåndverk

I undersøkelsen om et fremtidig bransjenettverk, ble mangelen på gode salgskanaler trukket fram som en utfordring for mange håndverkere. I kjølvannet av rapporten ble dermed tema for Løfte håndverket-seminaret i høst "Marked og merkevare"

Der ble det blant annet fokusert på museumsbutikkenes uutnyttede potensial som markedskanal for tradisjonshåndverk, med eksempler fra Norge, Tsjekkia og Japan. Håndverksinstituttet tar opp denne interessante tråden, og setter i gang et pilotprosjekt der vi ser på hvilke rammebetingelser som skal til for å gjøre norske museumsbutikker til gode salgskanaler for håndverk. I første del av prosjektet deltar fire museumsutsalg og fire håndverkere til å drøfte retningslinjer og rammebetingelser. Målet er å etablere en modell som er bærekraftig over tid, og som flere museer kan benytte seg av etterhvert. Etter innspill i seminaret vil vi også vurdere å se på gavemarkedet spesielt, og som en del av dette prosjektet. Norges museumsforbund er orientert om prosjektet, og følger arbeidet tett.

 

Rapport fra prosjektet Tradisjonshåndverk i museumsbutikker

På Løfte håndverket 3. november 2021 ble resultatene fra prosjektet Tradisjonshåndverk i museumsbutikker presentert. Norsk håndverksinstitutt publiserer her rapporten fra prosjektet.