logo
Norsk håndverksinstitutt / Stipendiater / Tidligere stipendiater

Tidligere stipendiater

Tidligere håndverksstipendiater ved Norsk håndverksinstitutt 1995-2018.

Leonardo Michelin-Salomon - Gitarmaker

Som stipendiat vil jeg studere og reprodusere gitarer fra slutten av 1700- tallet og begynnelsen av 1800-tallet (romantiske gitarer), lære mer om måten de ble bygget på og forsøke å forstå og dra nytte av de akustiske og estetiske idealene som ligger bak dem.

Berit Osmundsen - båtbygger

Dette handlar om skog, sjø, nedarva kunnskap, formforståing og tradisjon.

Alf H. Helland - Børsemaker

 Mi oppgåve er å rekonstruere ein ingeniørmessig genistrek- den einaste luftdrivne armérifla i historia som vi kjenner til – Girardoni M 1780.

Bent Erik Myrvoll - kalkmaler

Kalkmaleri og murale arbeider med lokalt tilslag.

ØYSTEIN MYHRE - SMED

Som smedstipendiat har jeg valgt å arbeide med stålsatt tradisjonsverktøy for tømrer og snekker.

SISSEL WATHNE - KERAMIKER

Med stor forkjærlighet for mitt fag og materiale vil jeg som stipendiat arbeide med keramiske bruksting med spesialisering i overflate.

JORUNN LØKVOLD - DUOJÁR

Gjennom mitt stipendiat skal jeg fordype meg i tradisjonell kystsamisk drakttradisjon langs kysten av Vest- Finnmark og Troms.

GRY M. GRINDBAKKEN - FILIGRANSSØLVSMED

Stipendiat i filigran, 2015-2018

Terje Anders Granås

Stipendiat i smedfaget 2008-2011.

Tim Benjamin Davidsen

Stipendiat i urmakerfaget fra mars 2009 til mai 2012.