logo
Norsk håndverksinstitutt / Stipendiater / Tidligere stipendiater

Tidligere stipendiater

Tidligere håndverksstipendiater ved Norsk håndverksinstitutt 1995-2022.

Hege Iren Aasdal - kurvmaker

Stipendiat innen kurvmakerfaget 2020 - 2023

Marius Borg-Heggedal - seilmaker

Stipendiat innen seilmakerfaget 2020 - 2023.

Boni Wiik - treskjærer

Stipendiat i treskjærerfaget 2019-2022.

Ellev Steinsli – Snekker

Stipendiat innen dør- og vindussnekring 2019-2022.

Leonardo Michelin-Salomon - Gitarmaker

Stipendiat innen gitarbygging 2018-2021.

Berit Osmundsen - båtbygger

Stipendiat i båtbyggerfaget 2018-2021.

Alf H. Helland - Børsemaker

Stipendiat i børsemakerfaget 2017-2020.

Bent Erik Myrvoll - kalkmaler

Stipendiat innen kalkmaleri og murale arbeider fra 2017-2020.

ØYSTEIN MYHRE - SMED

Stipendiat i smedfaget fra 2015-2020.

SISSEL WATHNE - KERAMIKER

Stipendiat i keramikerfaget fra 2016-2020.