logo
Norsk håndverksinstitutt / Stipendiater / Tidligere stipendiater

Tidligere stipendiater

Tidligere håndverksstipendiater ved Norsk håndverksinstitutt 1995-2022.

Boni Wiik - treskjærer

Jeg skal ut og jakte på stavkirker som ikke finnes, og på historier som ingen lenger forteller. Jeg skal banke rusten av metallskrap og støvet ut av gamle tepper, og plukke opp løse biter, -noen glemt, andre ennå ikke oppdagede-, og forsøke å pusle ihop et større og klarere bilde av treskjærerhistorien. Et bilde av hvorfor ting er som de er, og ble som de ble.

Ellev Steinsli – Snekker

En bedre forståelse for historie, produksjon og materialvalg som sikrer den lange levetiden, er målet for mitt prosjekt. Hele veien fra skog til produkt.

Leonardo Michelin-Salomon - Gitarmaker

Som stipendiat vil jeg studere og reprodusere gitarer fra slutten av 1700- tallet og begynnelsen av 1800-tallet (romantiske gitarer), lære mer om måten de ble bygget på og forsøke å forstå og dra nytte av de akustiske og estetiske idealene som ligger bak dem.

Berit Osmundsen - båtbygger

Dette handlar om skog, sjø, nedarva kunnskap, formforståing og tradisjon.

Alf H. Helland - Børsemaker

 Mi oppgåve er å rekonstruere ein ingeniørmessig genistrek- den einaste luftdrivne armérifla i historia som vi kjenner til – Girardoni M 1780.

Bent Erik Myrvoll - kalkmaler

Kalkmaleri og murale arbeider med lokalt tilslag.

ØYSTEIN MYHRE - SMED

Som smedstipendiat har jeg valgt å arbeide med stålsatt tradisjonsverktøy for tømrer og snekker.

SISSEL WATHNE - KERAMIKER

Med stor forkjærlighet for mitt fag og materiale vil jeg som stipendiat arbeide med keramiske bruksting med spesialisering i overflate.

JORUNN LØKVOLD - DUOJÁR

Gjennom mitt stipendiat skal jeg fordype meg i tradisjonell kystsamisk drakttradisjon langs kysten av Vest- Finnmark og Troms.

GRY M. GRINDBAKKEN - FILIGRANSSØLVSMED

Stipendiat i filigran, 2015-2018