logo
Norsk håndverksinstitutt / Våre prosjekter / Tradisjonell bruk av jordkjeller

Tradisjonell bruk av jordkjeller

Av: Kjetil Storeheier Norheim

Jordkjellere finnes i ulike varianter over hele Norge, men det er svært få som bruker jordkjelleren på tradisjonelt vis i dag. Jordkjelleren ble i hovedsak brukt til lagring av poteter og grønnsaker, men har også blitt brukt til røyking av fisk.

Når den tradisjonelle bruken forsvinner, forsvinner også generasjoners opparbeidede kunnskap om denne bruken.  Prosjektet «Jordkjellaren gjennom fleire årstider», i regi av Museumssenteret i Hordaland og Norsk håndverksinstitutt, hadde som mål å dokumentere kunnskap om bruk av jordkjellere før og nå, og reflektere over hvilken rolle jordkjelleren kan ha i framtida.

Røyking av laks.jpg

Erling Kleiveland med laks han har røyket i jordkjelleren på Kleiveland gård, Osterøy. Foto: Museumssenteret i Hordaland


I prosjektet har Museumssenteret i Hordaland samarbeidet med visuell antropolog og filmskaper Siri Linn Brandsøy, som har reist rundt på Radøy, Osterøy og Holsnøy i Nordhordland for å dokumentere jordkjellere. Haakon Aase bidro med hjelp til lokalisering av jordkjellere og kontakt med informanter. I innsamlingsfasen ble flere eiere av jordkjellere besøkt, og av disse ble fire valgt ut til å være med videre i prosjektet. De fire ble intervjuet, og sammen med portrett av ulike jordkjellere har disse intervjuene blitt til tre kortfilmer som forteller hvordan jordkjelleren blir brukt som potetkjeller, eldhus og kulturminne.

Filmer:

Potekjellaren – Eit portrett

Jordkjellaren som eldhus 

Jordkjellaren til minne etter forfedrene