logo
Norsk håndverksinstitutt / Våre prosjekter / Tidligere stipendiater underviser

Tidligere stipendiater underviser

Gjennom stipendiatordningen til Norsk håndverksinstitutt utvikler stipendiatene kompetanse på et høyt utøvende nivå innenfor sine fag og teknikker. Denne kompetansen er viktig både for håndverkeren selv, og for fagområdet stipendiaten fordyper seg i. Norsk håndverksinstitutt legger til rette for at stipendiatenes kompetanse skal komme nye utøvere til gode, blant annet gjennom en årlig avsetning av prosjektmidler til tidligere stipendiater som gjennomfører undervisningsopplegg ved ulike håndverksutdanninger i Norge.

For tiden er det to tidligere stipendiater som har faste, årlige undervisningsopplegg for nye håndverkere, muliggjort av disse prosjektmidler fra Norsk håndverksinstitutt:

Gry Marie Grindbakken  var stipendiat i filigransølvsmedfaget fra 2015-2018, og har siden gjennomført en ukes årlig filigrankurs for Vg2-elever i gullsmedfaget ved Plus-skolen i Fredrikstad. Årets kurs ble gjennomført første uken i mai.
 

 

 

 

 

 

 

 

Terje Granås var stipendiat i smedfaget fra 2008-2011, og jobber også aktivt med undervisning, og arrangerer ukeskurs for smedelevene på Hjerleid vgs hver vinter. Han har også fått prosjektstøtte fra Norsk håndverksinstitutt til flere sommerkurs på Hjerleid.
Terje er også kjent for mange gjennom sitt eget opplegg Smi mens jernet er varmt  gjennom Den kulturelle skolesekken. Opplegget, som tidligere het Smed for en dag, er utviklet med støtte fra Norsk håndverksinstitutt, og gjennomføres for mer enn 1000 elever i grunnskole og videregående skole hvert år. Skoleåret 2022/2023 tilbys Smi mens jernet er varmt i Innlandet og Agder fylkeskommuner, og er tidligere også gjennomført i Telemark og Rogaland.