logo

Lenker

Mange informasjonskilder om fagopplæring er søkbare på internett:

Vilbli 
Utdanning.no
Opplæringslova 
Kunnskapsdepartementet
Utdanningsdirektoratet
NAV
Lånekassen 
 

Internettadresser til opplæringskontorer innen små håndverksfag:

Tradisjonshåndverk opplæringskontor og kompetansesenter

Opplæringskontoret for små håndverksfag 
Faglige råd, fylkeskommunene m.fl. har egne internettsider.

KONTAKT SSV

Inger Smedsrud

Tlf. 995 04 225