logo

In-Heritprosjektet

Av: Eivind Falk

Norsk håndverksinstitutt har i 2020 og 2021  vært partner i et EØS-prosjekt sammen med den Rumenske Riksantikvaren (Institutul Național al Patrimoniului). 

Vår partner i Romania har ansvar både for materiell og immateriell kulturarv, til forskjell fra Norge der dette ansvaret er delt mellom to departement. Prosjektet In-Herit har på grunn av den pågående pandemien vært noe endret fra det som opprinnelig var planen, der vi hadde lagt opp til fysiske samlinger og utveksling av håndverkere. De fleste aktivitetene har av smittevernhensyn vært gjennomført digitalt.

 

Informasjonsutveksling om håndverksregistrene. 

Det nasjonale registeret over håndverkere har vært spesielt vektlagt i prosjektet. Vi har parallelt med vårt arbeid med å utvikle vårt eget håndverksregister, bistått vår partner Institutul Național al Patrimoniului med å utvikle et tilsvarende register over håndverkere i Romania. I løpet av prosjektperioden har de nå passert 700 registrerte håndverkere i sitt register, noe som er imponerende på kort tid. Arbeidet med registrene har vært til gjensidig inspirasjon for våre organisasjoner. I tillegg til utvikling av register har temaer for arbeidet vårt vært metodikk for videreføring av håndverkskunnskap, opplærings- og dokumentasjonsprosjektene våre, og implementering av UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven i Romania og Norge, med spesiell vekt på strategier for vern.

 

Anders Hagen lærer Lucian Corobuta å vri vidje.

To reiser har likevel vært gjennomført i prosjektet; En reise til Romania der tre av instituttets ansatte deltok, og en reise til Lillehammer og Maihaugen der tre ansatte, Lucian Corobuta, Adina Dragu og  Andra Mateescu ved den rumenske partneren kom til Lillehammer. I forbindelse med det siste besøket deltok også Csilla Czimbalmos og Awat Sarzali fra Norsk Kulturråd. Da fikk vi med oss museumsbonde Anders Hagen på Maihaugen, som ga både rumenere og representanter fra Norsk Kulturråd en innføring i å vri vidjespenning. Dette er et fint eksempel på hvordan museer kan bidra til å formidle immateriell kulturarv og tradisjonelt håndverk på en ekte måte.


 

 

Klare for omvisning ved Det nasjonale landsbymuseet «Dimitrie Gusti».