Løfte håndverket

Løfte Håndverket-vårseminaret i 2020

Den 17 juni var det tid for vårseminar i Løfte Håndverket- det 22.seminaret i rekken. Det nasjonale nettverket Løfte håndverket er en møteplass for både organisasjoner som arbeider med håndverk og utøverne. Nettverket har som mål å bringe det mangfoldige håndverks-Norge sammen.

VÅRSEMINAR I LØFTE HÅNDVERKET

Tema: Organisering av                                                   tradisjonshåndverkere
Tid:      17. juni 2020, kl. 10:00 – 13:00
Sted:    Nettmøte for påmeldte

Bransjenettverk

Nettverkssamlingene Løfte håndverket har ønsket et bransjenettverk for å styrke den økonomiske bærekraften for de profesjonelle utøverne i Norge. Prosjektet utredet interessen for en organisasjon som kan jobbe med næringspolitiske saker for tradisjonshåndverkere. Utgangspunktet var å bygge et nettverk ut fra hva som er viktig for næringsdrivende tradisjonshåndverkere. Hvor trykker skoen? Hva er behovet? Hva er grensegangene til andre eksisterende organisasjoner og nettverk?

Tariff og tradisjon

Hvordan kan vi styrke de næringsdrivende tradisjonshåndverkerne sine muligheter i Norge?

Gjestebud for håndverket

Arbeidet med et lenge etterlyst bransjenettverk ruller videre. I disse dager blir næringsdrivende håndverkere i hele landet, invitert til «gjestebud for håndverket».

Små fag blir store

På Den Norske Opera & Ballett blir små fag store. Det fikk deltakerne på vårseminaret 2019 - Operaen, Prøverommet og de små håndverksfagene - synlige bevis på.

Hva skal vi med håndverket?

Det er ti år siden første samling i nettverket Løft håndverket. Det markeres med å ta et skritt til siden og spørre hvorfor det er viktig med håndverk i vår tid. Hva skal vi egentlig med håndverket når vi kan kjøpe det meste billig i butikken?

Hvordan lykkes som næringsdrivende innen små håndverksfag?

Tradisjonshåndverk er kreativt håndverk! Ingen tvil om det, slo Bodil Børset fast, seksjonsleder for kreativ næring i Kulturrådet. Det er godt nytt for de som ønsker å starte en håndverksbedrift - eller utvikle en eksisterende. Kulturrådets næringsseksjon er også et sted å søke om støtte fra.

Godt håndverk – versjon 2.0

Hva ligger i begrepet tradisjonshåndverk? Hvilken mening har det i vår tid?

OPPHAVSRETT OG HÅNDVERKSPRODUKTER

Opphavsrett er et viktig tema for mange håndverkere, designere og kunsthåndverkere. Hvor fritt står man som håndverker og designer til å utnytte kulturarven kommersielt? Hvor går grensen for å få eller ikke få opphavsrett? Hvilke utfordringer skaper digitale medier? Hvordan kan designeren og håndverkeren sikre sine verksrettigheter?

Bransjeforening for håndverksfag

Tiden er moden for en egen bransjeforening for små, tradisjonelle håndverksfag. Det er konklusjonen etter en spørreundersøkelse som har vært sendt kultur- og tradisjonshåndverkere innenfor et bredt utvalg av håndverksfag.

Bransjeforening for kultur- og tradisjonshåndverkere

Er interessen stor nok for en bransjeforening? Det er ett av spørsmålene som et arbeidsutvalg i Løfte håndverket ønsker å få svar på

Hvor blir håndverket av i fag- og yrkesopplæringen?

Bruk av håndverktøy og god materialforståelse har vært en bærebjelke i tradisjonelle håndverksfag. 

Hvor blir høvelbenken av?

Nå må kunst- og håndverksfaget tas på alvor og styrkes! Det var hovedbudskapet på et engasjert møte mellom fagmiljø og et lite utvalg sentrale stortingspolitikere.

Organisering av små håndverksfag

Det er behov for en bransjeorganisering av de små håndverksfagene, men det store spørsmålet er hvordan en skal gjøre det.