logo

Vidjedialekter

Vidje og vidjespenninger har utallige bruksområder – både universelle og stedegne. Tradisjonene for alt fra tidspunkt for innhøsting, behandling og bruk av vidjer, navn og begrepsbruk har lokale og regionale variasjoner.

4.-6. mai 2021 inviterer Norsk håndverksinstitutt noen av Norges fremste tradisjonsbærere på vidje og vidjespenning til  Maihaugen for å vri vidjer, dokumentere og diskutere vidjedialekter – tradisjoner fra ulike deler av landet.

5. mai åpner vi for at yngre tradisjonshåndverkere kan bli med og lære av tradisjonsbærerne. På grunn av koronasituasjonen er det begrenset antall plasser, og det må tas forbehold om endringer i nasjonale føringer. 

Norsk håndverksinstitutt dekker reise- og oppholdskostnader, samt kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste for en dag. Interesserte kan henvende seg på e-post til Håndverksinstituttet .