logo
Norsk håndverksinstitutt / Våre prosjekter / Flerdelte gipsformer

Flerdelte gipsformer

Av: Inger Smedsrud

Norsk håndverksinstitutt arrangerte andre del av prosjektet gipsformer for keramikk i februar 2017. Denne gangen var temaet flerdelte gipsformer til støpning av keramikkgjenstander og samlingen fant sted på et gipsmakerverksted i Asker.

Richard Saaby, som driver et modell- og formverksted i Danmark, ledet arbeidet. Han har bred erfaring med både gips og keramikk. Flertallet av kursdeltakerne var gipsmakere og har selvsagt arbeidet mye med gipsformer, men for de fleste var formlaging for flytende keramikk et nytt område.
 

Fornøyde deltakere f.v.: Keramiker og stipendiat hos Norsk håndverksinstitutt Sissel Wathne, pottemakermester Gro Kjellnes Løvik, gipsmakermester og skulpturkonservator Siri Refsum, gipsmaker John Nock, kurslærer Richard Saaby, gipsmaker Joseph Carter, gipsmaker Peter van der Ent, gipsmakermester og kunstner Lars Kristian Gylver, gipsmaker Maths Løland og gipsmaker Peder Alme. 

 

Former gjør det mulig å mangfoldiggjøre kopier av modellen. Gipsformer er svært godt egnet til bruk sammen med flytende leire, fordi gips suger til seg vann. Det går også an å trykke eller presse leire i gipsformer, men dette var ikke tema denne gang.

Gipsformer som skal brukes til støpning varierer fra hel form til former i mange deler. Det vanligste er kanskje form i to deler. Vanligvis er det bare en åpning i formen for å fylle i støpemasse. Det er gjenstanden som man ønsker å kopiere som er utgangspunktet for hvor mange deler og hvordan delene skal være. Det er kanskje denne vurderingen som er det mest essensielle i tilvirkning av former. Her må man vurdere om det er deler av modellen som vil være utfordrende å få støpt eller å få ut av formen etter støpning.

Kurs om gipsformer for keramikk

I slutten av oktober 2016 arrangerte Norsk håndverksinstitutt et todagerskurs for gipsmakere og keramikere ved Lannem Keramikk i Rakkestad i Østfold. Bakgrunnen var et sammenfall av ønsker fra keramikere om kurs i gipsformer med tilsvarende ønske fra gipsmakersiden.