logo
Norsk håndverksinstitutt / Våre prosjekter / Restaureringstømring i Tinn

Restaureringstømring i Tinn

Av: Eivind Falk

I en laftehall i Atrå lærer tidligere håndverksstipendiat og restaureringstømrer Hans Marumsrud denne vinteren opp de to fagpersonene Tore Widvey og Bjørn Strander. 

De to håndverkerne arbeider til daglig ved Industriarbeidermuseet i Rjukan, der de har ansvar for en rekke antikvariske bygninger. Dette prosjektet er dermed viktig også med tanke på fremtidig restaurering og vedlikeholdsarbeid.

Hans Marumsrud har lang erfaring som restaureringstømrer, med erfaring både fra Riksantikvarens Middelalderprosjekt og fra Stavkirkeprogrammet. Han har lært av flere viktige tradisjonsbærere, og har selv blant annet arbeidet for UNESCO i Georgia. 

Bygningen de arbeider på er ei årestue datert til år 1600, fra Svalasogo i Tinn Austbygd. Denne bygningen er også omtalt og dokumentert i Arne Bergs bok om Øst-Telemark. Det er en skattkiste fylt med ulike utfordringer som å lage nye lafteskaller, små spunsinger, store spunsinger, ny laft på gammelt, gammelt laft på nytt, sporlesing og materiallære.

Det arbeides kun med samme type håndverktøy som ble brukt da bygningen ble satt opp opprinnelig; Øks og skavl.

Som en del av opplegget har de to fagpersonene i prosjektet også vært ute i skogen med Hans Marumsrud og sett på materialer, og blant annet funnet egnede selvvokste torvkroker. Gjennom dette prosjektet vil Norsk håndverksinstitutt bidra til å sikre noe av Hans Marumruds omfattende kunnskap.

Årestogo under restaurering. Foto: Eivind Falk