logo
Norsk håndverksinstitutt / Våre prosjekter / Kopibygging av pram ved Moen i Risør.

Kopibygging av pram ved Moen i Risør.

Av: Tore R. Tøndevold

I 2017 begynte vi å ha samtaler med prambygger i Risør-/Arendalsområdet og i 2018 startet vi opp med å bygge en pram. Prammen bygges i en hall på Moen ved Risør. Den vil være ferdig bygget medio juni 2019 og ferdig smurt i løpet av høsten.

Tradisjonsbærer i dette prosjektet er trebåtbygger John Andersen. Fagperson er Christopher Small, som er lærling i trebåtbyggerfaget ved et båtbyggeri på Moen.

 

Prammen som bygges er etter en original pram som ligger ved Kuben museum i Arendal.

Byggingen foregår nærmest prosessuelt, i betydningen av at den bygges på tilsvarende måte og delvis med tilsvarende redskaper som den originale prammen.

Den originale prammen er bygget på Lindtveit i Øyestad på bestilling av konsul Wittus Juell Furst i 1851. Den ble bygget som en gave til hans sønn på 13 år.

Den har vært i bruk fram til 1950 åra, men bærer ikke preg av å ha vært mye i bruk. Kanskje har den vært mer brukt som en lystbåt.

Prammen har 3 tofter, har ror og opplegg for seilføring. Den er naglet med trenagler, og er en noe forfinet utgave av en tradisjonell pram fra området.

Prammen ble gitt som gave til museet i Arendal i 1960, og har stor verneverdi.

Den nye prammen er solgt til Kuben og skal ha fast plassering på Merdø.

 

RAPPORT:

 

FILM: