logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Norsk håndverksinstitutt

Norsk håndverksinstitutt

Norsk håndverksinstitutt arbeider med å dokumentere, bevare og fremme tradisjonelt håndverk som kunnskap, kultur og yrke samt øke samfunnets kjennskap til og respekt for håndverkstradisjoner, i tråd med UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven.

Sentralt i vårt arbeid er begrepet handlingsbåren kunnskap. Vi benytter begrepet for å beskrive hvordan håndverkskunnskapen ligger i handlingen og utøvelsen. Begrepet beskriver også godt hvordan håndverket føres videre.

Norsk håndverksinstitutt ble opprettet i 1987 på oppdrag fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Siden oppstarten av Håndverksregisteret på Maihaugen i 1987, har vi utvidet vårt ansvarsområde:

  • Håndverksregisteret
  • Dokumentasjons- og opplæringsprosjekter
  • Sekretariatet for små og verneverdige fag
  • Stipendiatordningen for håndverkere
  • Løfte håndverket
  • Immateriell kulturarv

Norsk håndverksinstitutt ble i 2010 akkreditert av UNESCO som rådgivende organisasjon.