logo
Norsk håndverksinstitutt / Våre prosjekter / Kipebinding i Sunnhordland - korger flettet i einer

Kipebinding i Sunnhordland - korger flettet i einer

Av: Inger Smedsrud

Dette prosjektet legger vekt  på materialkunnskap - uttak og bearbeiding av materialer til kipebinding. 1-3. juni arrangerte Håndverksinstituttet en samling i Kvinnherad hvor målgruppen  var kurvmakere som er vant til å tilvirke kurver i ymse materiale.

 

Ryggkipene var tidligere et vanlig bæreredskap. På bratte vestlandsbruk, var de kanskje lengst i bruk.

Kipene har bunn av tre og i den blir det satt inn stående  spiler eller staker som band av einer (brakje) flettes over og under.  På ryggsiden festes seler av tauverk.

I Sunnhordland er det tilgang på rettvokst einer, andre steder i landet ble det brukt andre treslag og korgene kan ha andre betegnelser.

RAPPORT