logo

Vidjedialekter

Av: Kjetil Storeheier Norheim

21.-23. juni 2021 samlet Norsk håndverksinstitutt noen av Norges fremste utøvere i vriding av vidje til stemne på Maihaugen. 

Formålet var flerdelt – å sette fokus på kunsten å vri vidje, å diskutere ulik bruk av vidjer historisk og geografisk, å bygge nettverk og å lære kunsten videre til nye utøvere. Vi satte vidjene inn i et langt historisk perspektiv gjennom et besøk av arkeolog Espen Finstad fra Innlandet fylkeskommune, som presenterte noen av de spektakulære funnene som er gjort i isbrearkeologien, som miljøet i Innlandet er verdensledende på. 

Det var også dialog om funn som er vanskelige for arkeologene å tolke. Utøverne som var med, var Jan-Petter Balavoine, Ole Per Haukås, Anders Hagen, Trond Borsheim og Jon B. Godal. I tillegg var håndverksstipendiat Hege Iren Aasdal med som fagperson. Underveis var flere personer med for å lære, både internt fra Stiftelsen Lillehammer museum, og eksterne påmeldte. Det ble gjort flere forsøk på vridning av grov vidje på rot (tiden for dette var ikke den beste), og selvfølgelig mye vriding av vidje med ulike teknikker. 

 

 

Den tredje dagen var det et særlig fokus på formidling av kunnskapen til ungdom, og tre ungdommer fikk opplæring i teknikken.