logo
Norsk håndverksinstitutt / Våre prosjekter / Håndverk som katalysator for sosialt løft av Rom-befolkningen i Slovakias fattigste region

Håndverk som katalysator for sosialt løft av Rom-befolkningen i Slovakias fattigste region

Av: Kjetil Storeheier Norheim, august 2023.

Obnovme Gemer er et EØS-prosjekt som jobber med å løfte den lokale, bofaste Rom-befolkningen i Gemer-regionen i Slovakia ut av fattigdom og inn i arbeidsliv og utdanning, samtidig som man jobber for at de skal ta vare på egen kulturarv.

Norsk håndverksinstitutt er partner i prosjektet, og i slutten av juni var en delegasjon fra instituttet tilbake i Slovakia for å møte prosjektpartnerne, se framdriften i prosjektet, og dele kompetanse og metodologi som skal brukes i prosjektet framover.

Gemer-regionen var en gang en rik region midt i det Habsburgske riket, senere Østerrike-Ungarn, med stor gruve- og landbruksnæring og en rik bygningsmessig kulturarv. Etter oppløsningen av riket ble regionen en utkant preget av fraflytting og fattigdom, og store deler av bygningsarven forsvant eller forvitret. Mange historiske bygg ble dessuten neglisjert eller respektløst behandlet i kommunisttiden, med forsterket forfall som resultat. Regionen har gjennom flere hundre år vært en etnisk smeltedigel, der slovaker, ungarere og romfolk har levd relativt fredelig side om side. I dag har fortsatt en svært stor del av befolkningen ungarsk som førstespråk. Romfolket i regionen bor i stor grad i mindre landsbyer over hele regionen, der de som regel er majoritetsbefolkning. Selv om romfolket i regionen har vært bofaste over flere hundre år, er de fortsatt «utenfor» samfunnet, med stor grad av arbeidsledighet, fattigdom og svært lavt utdanningsnivå. Landsbyene de bor i har som regel ikke infrastruktur vi tar som en selvfølge i 2023, som vann og avløp – vann hentes fortsatt i landsbybrønnen.

Taksponproduksjon - Plesivec (Bilde Peter Morvay).jpg

Håndverkere fra Rom-folket ved senteret i Plešivec , som nå jobber med å produsere tradisjonell takspon til bruk i restaureringsarbeider i Slovakia. Foto: Péter Morvay, Obnovme Gemer.

Menneskene bak Obnovme Gemer-prosjektet hadde jobbet med Rom-befolkningen i regionen i mange år før det i 2021 ble løftet inn som et EØS-prosjekt. Prosjektet har hele tiden jobbet etter flere spor, fra utvikling av enkel, grunnleggende infrastruktur, via tiltak for å styrke barnehager og grunnskoler til tiltak for bevaring av romfolkets kultur. Prosjektet har etter hvert mange fine resultater å vise til, og har vært løftet fram som et best practice-prosjekt av Norway Grants, som administrerer EØS-prosjektene.

Takspongjengen Plesivec (bilde Peter Morvay).jpg

Delegasjonen fra Norsk håndverksinstitutt sammen med de ansatte ved senteret i Plešivec. Foto: Péter Morvay, Obnovme Gemer

Et viktig innsatsområde i prosjektet er å kvalifisere mennesker i Rom-befolkningen til å jobbe med ulike typer håndverk. Dette arbeidet er todelt – man ønsker å kvalifisere til arbeid med restaurering av den lokale bygningsarven og vedlikehold og utvikling av landsbyene de bor i, samtidig som man ønsker å kartlegge og fremme tradisjonelt håndverk som kulturbærer, kunnskap og mulig inntekt. Å lære en befolkning som selv jobber intenst med å bli integrert i storsamfunnet at deres egen kultur og deres eget håndverk og tradisjoner har en egen verdi, og er noe de kan bygge egen identitet og stolthet på, er en utfordring i seg selv. Prosjektet bygger oppmerksomhet om dette stein på stein, og kan etter hvert vise til konkrete resultater.

Under besøket i juni bidro Norsk håndverksinstitutt blant annet med deling av metodologi og rammeverk for videreføring og dokumentasjon av håndverk, og erfaringer fra arbeid med levende kulturarv i tråd med UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven. Vi ble også presentert for konkrete eksempler på utvikling av næring basert på tradisjonelt håndverk: På prosjektets arbeidssenter i Plešivec er man i oppstartsfasen med produksjon av tradisjonell takspon av gran. Her har man funnet en tradisjonsbærer (og lærer) som for tiden jobber med opplæring av ansatte med Rom-bakgrunn. Vi fikk også se resultatene av flere mindre renoveringsprosjekter som er gjennomført i regionen siden sist vi besøkte området våren 2022. Disse renoveringene var blant annet gjennomført av arbeidere knyttet til prosjektets andre senter i byen Bátka, der man også har etablert turistinformasjon og en tjeneste for utlån av verktøy til lokalbefolkningen.

Jarle -. konferanse Rimavska Sobota.jpg

Erfaringsdeling – metodologi og rammeverk for videreføring og dokumentasjon av tradisjonelt håndverk, her ved Jarle Hugstmyr fra Norsk håndverksinstitutt. Foto: Péter Morvay, Obnovme Gemer.

Prosjektet vil i tida framover ha enda større fokus på å løfte fram romfolkets tradisjonelle håndverk og kulturarv. Der vi er vant til at det tradisjonelle håndverket er godt kjent og synlig, er situasjonen i dette prosjektet at man vet lite om utgangspunktet. Prosjektet er derfor i gang med kartlegging av håndverkstradisjonene som finnes hos Rom-befolkningen i regionen. Når grunnlaget er kjent vil man kunne jobbe videre med å styrke oppmerksomheten rundt og stoltheten av håndverket og kulturen, før det forsvinner i møtet med storsamfunnet.

EØS-prosjektet avsluttes med en håndverksutstilling i Gemer-regionens hovedstad Rimavská Sobota i mars 2024. Selv om EØS-prosjektet nærmer seg slutten, vil tiltakene som er igangsatt fortsette å leve i årene framover.