Tilskudd til lærebedrifter

Fylkeskommunene gir ekstra tilskudd til bedrifter som tar inn lærling i verneverdige tradisjonshåndverk. SSV kan kontaktes for mer informasjon.

Tilskudd til lærebedrifter

Tilskudd

Tilskuddssatser

Basistilskudd I
(for lærlinger med ungdomsrett)

Kr. 157.339 pr. opplæringsår i bedrift

Tilskudd til små håndverksfag (for lærlinger med ungdomsrett)
 

Kr. 61.006 pr. år i bedrift i tillegg til basistilskudd I

Basistilskudd II (voksne lærlinger i ordinære fag)
 

Kr. 61.486 pr. år i bedrift
(kr. 5.124 pr. mnd.)  
Tilskudd til små håndverksfag (for voksne lærlinger og lærlinger
med oppfylt rett til utdanning)
Kr. 104.577 pr. år
(kr. 8.715 pr. mnd.)
  

For lærlinger i fag som utløser ekstra tilskudd til lærebedrift blir de månedlige satser ved ulike utdanningsmodeller:

Lærlinger med ungdomsrett

Lærlinger 21 år og eldre

Full opplæring i bedrift Kr. 14.918 pr. mnd. i 48 mndr. (kr. 472.017 for 3 år opplæring og 1 år verdiskapning og kr. 244.024 i ekstra tilskudd for små håndverksfag) 

 

Full opplæring i bedrift 
Kr. 8.715 pr. mnd. i 48 mndr.
(kr. 104.577 pr. år i bedrift)

  
Særløp Kr. 13.825 pr. mnd. i 36 mndr. (kr. 314.678 for 2 år opplæring og 1 år verdiskapning og kr. 183.018 i ekstra tilskudd for små håndverksfag)Særløp Kr. 8.715 pr. mnd. i 36 mndr. (kr. 104.577 pr. år i bedrift)
  
Hovedmodell Kr. 11.640 pr. mnd. i 24 mndr. (kr. 157.339 for 1 år opplæring og 1 år verdiskapning og kr. 122.012 i ekstra tilskudd for små  håndverksfag)Hovedmodell Kr. 8.715 pr. mnd. i 24 mndr. (kr. 104.577 pr. år i bedrift)
  
Lærlinger med tidligere oppfylt rett Kr. 8.715 pr. mnd. (kr. 104.577 pr. år i bedrift) 

 

Oppjusterte satser gjelder fra og med 01.01.2019

Utdanningsdirektoratet: Tilskudd til bedrifter som tar inn lærling i 2019

KONTAKT SSV

Inger Smedsrud

Tlf. 995 04 225