Tilskudd til lærebedrifter

Fylkeskommunene gir ekstra tilskudd til bedrifter som tar inn lærling i verneverdige tradisjonshåndverk. SSV kan kontaktes for mer informasjon.

Tilskudd til lærebedrifter 2021

Tilskudd

Tilskuddssatser

Basistilskudd I (for lærlinger med ungdomsrett)
 

Kr. 167.407 pr. opplæringsår i bedrift
 

Tilskudd til små håndverksfag (for lærlinger med ungdomsrett)
 

Kr. 64.910 pr. år i bedrift i tillegg til basistilskudd I


Basistilskudd II (voksne lærlinger i ordinære fag)
 

Kr. 65.421 pr. år i bedrift (kr. 5.452 pr. mnd.)  

Tilskudd til små håndverksfag (for voksne lærlinger og lærlinger
med oppfylt rett til utdanning)
Kr. 111.269 pr. år (kr. 9.272 pr. mnd.)
  

For lærlinger i fag som utløser ekstra tilskudd til lærebedrift blir de månedlige satser ved ulike utdanningsmodeller:

 

Lærlinger med ungdomsrett

Full opplæring i bedrift Kr. 15.872 pr. mnd. i 48 mndr. 
(kr. 502.221 for 3 år opplæring og 1 år verdiskapning og kr. 259.640 i ekstra tilskudd for små håndverksfag) 

Særløp Kr. 15.265 pr. mnd. i 36 mndr. 
(kr. 334.814 for 2 år opplæring og 1 år verdiskapning og kr. 194.730 i ekstra tilskudd for små håndverksfag)

Hovedmodell Kr. 12.384 pr. mnd. i 24 mndr. 
(kr. 167.407 for 1 år opplæring og 1 år verdiskapning og kr. 129.820 i ekstra tilskudd for små  håndverksfag)

Lærlinger med tidligere oppfylt rett Kr. 9.272 pr. mnd.
(kr. 111.269 pr. år i bedrift)

 

Lærlinger 21 år og eldre

Full opplæring i bedrift Kr. 9.272 pr. mnd. i 48 mndr. (kr. 111.269 pr. år i bedrift)

Særløp Kr. 9.272 pr. mnd. i 36 mndr. (kr. 111.269 pr. år i bedrift)

Hovedmodell Kr. 9.272 pr. mnd. i 24 mndr. (kr. 111.269 pr. år i bedrift)

 

Oppjusterte satser gjelder fra og med 01.01.2021

Utdanningsdirektoratet: Tilskudd til bedrifter som tar inn lærling i 2021

Under forutsetning av Stortingets budsjettbehandling, vil det også gis et ekstraordinært tilskudd på kr. 4.250 per kontrakt (p.g.a Covid-19) fra 01.01.2021-30.06.21

KONTAKT SSV

Inger Smedsrud

Tlf. 995 04 225