logo
Norsk håndverksinstitutt / Små håndverksfag / Tilskudd til lærebedrifter

Tilskudd til lærebedrifter

Fylkeskommunene gir ekstra tilskudd til bedrifter som tar inn lærling i verneverdige tradisjonshåndverk. SSV kan kontaktes for mer informasjon.

Tilskudd til lærebedrifter 2024

TilskuddTilskuddssatser
TilskuddssatserKr. 175.882 pr. opplæringsår i bedrift
Tilskudd til små håndverksfag (for lærlinger med ungdomsrett)Kr. 68.196 pr. år i bedrift i tillegg til basistilskudd I
Basistilskudd II (voksne lærlinger i ordinære fag)Kr. 68.732 pr. år i bedrift (kr. 5.728 pr. mnd.)
Tilskudd til verneverdige tradisjonshåndverk (for voksne lærlinger og lærlinger med oppfylt rett til utdanning)Kr. 116.902 pr. år (kr. 9.742 pr. mnd.)

 

For lærlinger i fag som utløser ekstra tilskudd til lærebedrift blir de månedlige satser ved ulike utdanningsmodeller:

 

Lærlinger med ungdomsrett

Full opplæring i bedrift Kr. 16.676 pr. mnd. i 48 mndr. 
(kr. 527.646 for 3 år opplæring og 1 år verdiskapning og kr. 272.784 i ekstra tilskudd for små håndverksfag) 

Særløp Kr. 15.454 pr. mnd. i 36 mndr. 
(kr. 351.764 for 2 år opplæring og 1 år verdiskapning og kr. 204.588 i ekstra tilskudd for små håndverksfag)

Hovedmodell Kr. 13.011 pr. mnd. i 24 mndr. 
(kr. 175.882 for 1 år opplæring og 1 år verdiskapning og kr. 136.392 i ekstra tilskudd for små  håndverksfag)

Lærlinger med tidligere oppfylt rett Kr. 9.742 pr. mnd.
(kr. 116.902 pr. år i bedrift)

 

Lærlinger 21 år og eldre

Full opplæring i bedrift Kr. 9.742 pr. mnd. i 48 mndr. (kr. 116.902 pr. år i bedrift)

Særløp Kr. 9.742 pr. mnd. i 36 mndr. (kr. 116.902 pr. år i bedrift)

Hovedmodell Kr. 9.742 pr. mnd. i 24 mndr. (kr. 116.902 pr. år i bedrift)

Tilskuddet gis også til lærlinger og praksisbrevkandidater som tidligere har fått oppfylt sin rett til videregående opplæring, samt kontrakt om fagbrev på jobb.

Oppjusterte satser gjelder fra og med 01.01.2024

Utdanningsdirektoratet: Tilskudd til bedrifter som tar inn lærling i 2024

 

KONTAKT SSV

Inger Smedsrud

Tlf. 995 04 225