logo

Små håndverksfag

Sekretariatet for små og verneverdige fag (SSV) arbeider i hovedsak med fag som fører fram til svennebrev.

Det kan være en utfordring å finne lærebedrifter i en del av fagene, og det er viktig at søker er sterkt motivert. Norsk håndverksinstitutts arbeid med de små håndverksfagene gjelder hele landet, men det er den enkelte fylkeskommune som har ansvar for å godkjenne lærebedrifter og lærekontrakter.

Det er Utdanningsdirektoratet som, etter innspill fra SSV, avgjør hvilke fag som skal regnes som verneverdige tradisjonshåndverksfag. Små håndverksfag som er med på lista over verneverdige fag utløser et ekstra tilskudd til lærebedrifter som tar inn lærling. Økt tilskudd er et virkemiddel for å få til videreføring av tradisjonelle håndverkskunnskaper gjennom jevnlig opplæring av nye fagutøvere.

SSV har mye kunnskap om de små håndverksfagene og kan;
• gi informasjon om fag og opplæringsmuligheter til utdanningssøkere og andre
• få ut informasjon til allmennheten om at fagene finnes 
• vise til mulige lærebedrifter
• bistå med å finne prøvenemnder
• hjelpe lærebedrifter som søker etter lærlinger
• følge med i utviklingen innen fagene 
• gi faglige innspill til utdanningsmyndighetene

Seilmaker. Foto: Inger Smedsrud, Norsk håndverksinstitutt

KONTAKT SSV

Inger Smedsrud

Tlf. 995 04 225