logo
Norsk håndverksinstitutt / Våre prosjekter / Løpende og nye dokumentasjons- og opplæringsprosjekter i 2016
Setting stort
Ved ombrekkerbordet hos Pressemuseet Fjeld-Ljom. Foto, Håndverksinstituttet

Løpende og nye dokumentasjons- og opplæringsprosjekter i 2016

Av: Tore R. Tøndevold

Håndverksinstituttet gjennomfører dokumentasjons- og opplæringsprosjekter, og bidrar derigjennom til å videreføre tradisjonelt håndverk med særlig vekt på kunnskap som står i fare for å bli borte.

De fleste prosjektene bygger på mester/svenn-relasjonen og gjerne en til en. Andre prosjekter gjennomføres med to eller flere tradisjonsbærere til en gruppe nye fagpersoner ved samlinger eller kurs/undervisning.
Prosjektene er basert på handlingsbåren kunnskap.

I 2016 har vi på planen 27 løpende og nye prosjekter. Av disse er;

 • 19 tradisjonelle prosjekter hvor vi sikrer kunnskap gjennom praktisk samhandling mellom tradisjonsbærere og fagpersoner
 •  4 prosjekter er kurs og samlinger
 • 2 prosjekter er ekstern bokproduksjon basert på tidligere gjennomførte prosjekter i vår regi
 • Ett prosjekt hvor vi er med som arrangører av håndverksdager
 • Ett prosjekt som er et rent registreringsprosjekt

I enkelte tilfeller yter vi også støtte til utveksling av håndverkere.
Instituttet har prosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

Et utvalg av prosjektene

 • Historisk beskjæring av lignoser i samarbeid med Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører på Vea
 • Smiing av forskjellige dialekter av ljåer, tillaging av forskjellige orv og senere den praktiske bruken på slåtteeng
 • Sikre og videreføre kompetanse innen eldre grafiske fag ved Pressemuseet Fjeld-Ljom
 • Gyllenlærarbeid med vegetabilsk garvet skinn, tilskjæring av pregeform, påføring av bladgull og malt og fernissert til ferdig setetrekk
 • Norsk treskimakertradisjon innen heltreski og laminerte ski
 • Våre stipendiater er engasjert i et ukesverk, som pedagoger innen sitt fagområde, for elever og lærere i den videregående skolen
 • Delaktig i bokutgivelser som baserer seg på våre tidligere prosjekter og i nettverksbygging

Norsk håndverksinstitutt etterstreber først og fremst å sikre den utøvende kunnskapen. Det er håndverkskunnskapen som tilflyter de nye fagpersonene fra tradisjonsbærere og informanter som er det viktigste. Samtidig er det viktig at materialet fra prosjektene er tilgjengelig for andre fagpersoner gjennom tekst og bilder.

Prosjektene generer rapporter og en stor mengde foto- og videomateriale. Noen prosjekter kan bli grunnlag for bøker og hefter. Ut over dette synliggjør vi, så langt det lar seg gjøre, deler av materialet fra prosjektene gjennom vår prosjektdatabase og ved artikler på våre nettsider.

Søk i prosjektdatabasen

Oversikt over Håndverksinstituttets dokumentasjons- og opplæringsprosjekter.