logo
Norsk håndverksinstitutt / Våre prosjekter / Dokumentasjons- og opplæringsprosjekter

Dokumentasjons- og opplæringsprosjekter

Norsk håndverksinstitutt gjennomfører dokumentasjons- og opplæringsprosjekter, og bidrar til videreføring av tradisjonelle håndverk, med særlig vekt på kunnskap som står i fare for å bli borte.

Aktiviteten genererer et omfattende materiale i form av foto, video og tekst, der prosessen blir dokumentert. Det viktigste i prosjektene er likevel at fagpersonen tilføres kunnskap gjennom samhandling med en tradisjonsbærer, handlingsboren kunnskap. På denne måten føres kunnskapen videre til en ny generasjon håndverkere.

Norsk håndverksinstitutt har rundt 30 løpende prosjekter årlig innen de fleste fagområder. Prosjektene foregår hovedsakelig i Norge, men vi deltar også på internasjonale arenaer. En prosjektdatabase er søkbar på internett.

Korpusarbeid. Foto: Tore Tøndevold, Norsk håndverksinstitutt

Korpusarbeid. Foto: Tore Tøndevold, Norsk håndverksinstitutt

MER INFORMASJON

Søk i prosjektdatabasen

Oversikt over Håndverksinstituttets dokumentasjons- og opplæringsprosjekter.