logo
Norsk håndverksinstitutt / Våre prosjekter / Kurs om gipsformer for keramikk

Kurs om gipsformer for keramikk

Av: Inger Smedsrud

I slutten av oktober 2016 arrangerte Norsk håndverksinstitutt et todagerskurs for gipsmakere og keramikere ved Lannem Keramikk i Rakkestad i Østfold. Bakgrunnen var et sammenfall av ønsker fra keramikere om kurs i gipsformer med tilsvarende ønske fra gipsmakersiden. 

I samråd med Norsk Gipsmakerforening valgte Håndverksinstituttet å lage et felles kurs for disse to yrkesgruppene. Prosjektansvarlig hadde tidligere vært på bedriftsbesøk hos Lannem Keramikk og tok kontakt med Thor Lannem (f. 1943) for å undersøke om vi kunne gjennomføre kurset der. Heldigvis var Lannem positiv til dette og sa seg villig til å ta imot 10-12 personer for å dele av sin kunnskap. 

Kurset gikk ut på kunnskapsoverføring fra Lannem med å lage gipsformer for keramisk produksjon.

Tanken var å koble to fag sammen for å oppnå synergieffekt når ulike yrkesgrupper møtes på felles læringsarena.

RAPPORT