Kartleggingsprosjekt for kirkeinventar

I samarbeid med Riksantikvaren og Norsk håndverksinstitutt gjennomfører Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA) i 2021 en stor kartlegging av kirkeinventar og kirkekunst. Prosjektet er initiert av Riksantikvaren gjennom Barne- og familiedepartementets kirkebyggsatsing. 

Hvert fjerde år siden 2005-2006 har KA gjennomført en kartlegging av tilstands- og sikringsnivået for de ca 1635 kirkene som er i Kirkens eie. I årets kartlegging gjøres det i tillegg en egen kartlegging av «kirkenes særskilte verdier». Prosjektet skal gi en samlet oversikt over de verdiene som finnes i kirkene, og legge grunnlaget for en forbedret, samlet forvaltning av disse. Norsk håndverksinstitutts rolle i prosjektet er særlig knyttet til kartlegging av relevant håndverkskompetanse for å ivareta kirkenes inventar og kunst for framtiden. Håndverksinstituttet er representert i prosjektets styringsgruppe og referansegruppe.


I forbindelse med prosjektet publiserer Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon i samarbeid med Vårt Land 60 korte artikler om kirkens inventar og kunst, samt gamle håndverk knyttet til dette gjennom sommeren 2021. Norsk håndverksinstitutt har også bidratt til artikkelserien.

Artiklene legges ut fortløpende på denne siden:
https://kirkesok.no/historier 

 

Arbeid med ny alterkalk til Flekkefjord kirke – Kirkesølvprosjektet 2005-2007. Foto: Norsk håndverksinstitutt