logo
Norsk håndverksinstitutt / Små håndverksfag / Oversikt prøvenemnder

Oversikt prøvenemnder

Yrkesopplæringsnemnda ved fagopplæringskontoret er ansvarlig for å oppnevne prøvenemnder.

Alle fag- og svenneprøver skal vurderes av to prøvenemndsmedlemmer. Nemndene blir oppnevnt for en periode på fire år. Siden det er få avlagte prøver innen mange av disse fagene, vil det være ønskelig at en prøvenemnd brukes i flere fylker.

Oversikt over PRØVENEMNDER, sist endret januar 2021.

 

 

Smeltedigel med flytende metall, i gjørtlerverkstedet. Foto: Inger Smedsrud, Norsk håndverksinstitutt

Smeltedigel med flytende metall, i gjørtlerverkstedet. Foto: Inger Smedsrud, Norsk håndverksinstitutt

KONTAKT SSV

Inger Smedsrud

Tlf. 995 04 225