logo

Kontakt oss

Norsk håndverksinstitutt
Maihaugvegen 1, 2609 Lillehammer

Tlf.: +47 906 38 213   

post@handverksinstituttet.no

Norsk håndverksinstitutt

Norsk håndverksinstitutt arbeider med å dokumentere, bevare og fremme tradisjonelt håndverk som kunnskap, kultur og yrke samt øke samfunnets kjennskap til og respekt for håndverkstradisjoner, i tråd med UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven.