logo
Norsk håndverksinstitutt / Databaser / Håndverksregisteret

Håndverksregisteret

Håndverksregisteret

Vi drifter et register over personer som kan tradisjonelt håndverk. Her finner du personer som arbeider med bestemte fag eller teknikker.

Les mer

Fag
Teknikk
Navn

Søketips

Du kan søke enten på en teknikk eller et fagnavn.

Ved søk i feltet Navn, tast inn enten fornavn eller etternavn på håndverker. 

Treffene viser både aktive og ikke aktive utøvere i faget/teknikken

Om håndverkerne

Norsk håndverksinstitutt har registrert ca. 2500 håndverkere, disse representerer et godt utvalg innenfor fagene. Hvis du ikke finner navnet på en håndverker du hadde forventet sto i registeret, kan dette skyldes at vedkommende ikke er registrert eller at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

Databasen vaskes mot Folkeregisteret to ganger per år.

Du kan få mer informasjon om håndverkere ved å kontakte Norsk håndverksinstitutt på telefon eller via e-post.