Søk i våre databaser

Søk i håndverksregisteret

Her finner du håndverkere innen tradisjonelle fag og teknikker.

Søk i prosjektdatabasen

Oversikt over Håndverksinstituttets dokumentasjons- og opplæringsprosjekter.

Søk etter lærebedrifter

Søk etter lærebedrift innen små og verneverdige fag.