logo

Søk i våre databaser

Håndverksregisteret

Vi drifter et register over personer som kan tradisjonelt håndverk. Her finner du personer som arbeider med bestemte fag eller teknikker.

Les mer

Søk i prosjektdatabasen

Oversikt over Håndverksinstituttets dokumentasjons- og opplæringsprosjekter. 

Søk etter lærebedrifter

Bedrifter som kan være mulige lærebedrifter.