Små håndverksfag

Fagene

Som verneverdige tradisjonshåndverk regnes fag som har få utøvere og som ivaretar tradisjonelle håndverkskunnskaper. Myndighetene har slått fast at det er viktig å videreføre gamle håndverksfag både ut fra næringspolitiske og kulturelle begrunnelser.

Lærebedrift og lærling

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet  regulerer rammebetingelsene for opplæring. Fagopplæringskontoret i den enkelte fylkeskommune er tillagt ansvaret for å administrere fagopplæringen.

Tilskudd til lærebedrifter

Fylkeskommunene gir ekstra tilskudd til bedrifter som tar inn lærling i  verneverdige tradisjonshåndverk. SSV kan kontaktes for mer informasjon.

Kriterier og kontrakter for verneverdige tradisjonshåndverksfag

SSV lager oversikter over antall lærlinger i de minste håndverksfagene

Oversikt prøvenemnder

Yrkesopplæringsnemnda ved fagopplæringskontoret er ansvarlig for å oppnevne prøvenemnder.

Lenker

Mange informasjonskilder om fagopplæring er søkbare på internett: