logo
Norsk håndverksinstitutt / Små håndverksfag

Små håndverksfag

Sekretariatet for små og verneverdige fag (SSV) arbeider i hovedsak med fag som fører fram til svennebrev

Les mer

Fagene

Som verneverdige tradisjonshåndverk regnes fag som har få utøvere og som ivaretar tradisjonelle håndverkskunnskaper. Myndighetene har slått fast at det er viktig å videreføre gamle håndverksfag både ut fra næringspolitiske og kulturelle begrunnelser.

Lærebedrift og lærling

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet  regulerer rammebetingelsene for opplæring. Fagopplæringskontoret i den enkelte fylkeskommune er tillagt ansvaret for å administrere fagopplæringen.

Tilskudd til lærebedrifter

Fylkeskommunene gir ekstra tilskudd til bedrifter som tar inn lærling i  verneverdige tradisjonshåndverk. SSV kan kontaktes for mer informasjon.

Kriterier og kontrakter for verneverdige tradisjonshåndverksfag

SSV lager oversikter over antall lærlinger i de minste håndverksfagene

Oversikt prøvenemnder

Yrkesopplæringsnemnda ved fagopplæringskontoret er ansvarlig for å oppnevne prøvenemnder.

Lenker

Mange informasjonskilder om fagopplæring er søkbare på internett: