Aktuelt

Vi søker to stipendiater i tradisjonelt håndverk

Stilling ledig som håndverksstipendiat. Søknadsfrist 1. mars 2021

Stipendiatsamling høsten 2020

Å være stipendiat er å være en del av et kollegium. Derfor forsøker vi å samle alle stipendiatene to ganger hvert år, slik at de får mulighet til å diskutere sine respektive prosjekter.

Brenneslegarn

Høsten 2020 startet Håndverksinstituttet et prosjekt i framstilling av brenneslegarn. Vi søker nå kontakt med personer/miljøer som har kunnskap om temaet.

SE FLERE NYHETER

Nytt fra våre stipendiater

Overbøre.

Eg ligg etter med å fortelje korleis det går med åttringen. I november og desember 2020 gjekk eg meg vill i trenaglar, åretta, naglasnitt og emneved. Eg grov meg heldigvis ned i tide, snakka med erfarne trenaglefolk, tok hensyn til emneved og lokale tilhøve, samt tilpassa arbeidet etter evne og forhold. Eg jobba for å skaffe meg nødvendig utstyr for å hjelpe meg sjølv og andre, samt å finne trygge vegval. Omsider kome eg ut i ope terreng, og trur no eg har ei viss forståing for trenaglane til båten slik at eg er klar til å jobbe vidare.

Berit Osmundsen

En viktig lærepenge

Grenser og muligheter

Leonardo Michelin-Salomon

Produksjon.

Effektiv deleproduksjon til vindusrammer,

ramtre og sprosser.

Ellev Steinsli

Snik

Snik er korga som vart brukt til å bære fisken i under lågrsildfiske i Gudbrandsdalslågen.  Oftast fletta i hegg. 

Hege Iren Wiken

Seilmakerens hemmeligheter

Jakten på formen og dekoding av gamle seilbøker

Marius Borg-Heggedal

Boni Wiik