Aktuelt

VIDJEDIALEKTER

4.-6. mai 2021 inviterer Norsk håndverksinstitutt noen av Norges fremste tradisjonsbærere på vidje og vidjespenning til  Maihaugen for å vri vidjer.
5. mai åpner vi for at yngre tradisjonshåndverkere kan bli med og lære av tradisjonsbærerne.

 

Vi søker to stipendiater i tradisjonelt håndverk

Stilling ledig som håndverksstipendiat. Søknadsfrist 1. mars 2021

Stipendiatsamling høsten 2020

Å være stipendiat er å være en del av et kollegium. Derfor forsøker vi å samle alle stipendiatene to ganger hvert år, slik at de får mulighet til å diskutere sine respektive prosjekter.

SE FLERE NYHETER

Nytt fra våre stipendiater

Verktøy

En gjennomgang av de viktigste verktøyene for en seilmaker på 1800-tallet

Marius Borg-Heggedal

Verktøy

I hvor stor grad er det verktøyet som bestemmer hvordan ting blir seende ut til slutt?

Boni Wiik

Det kritiske øyeblikket

Om å finne løsninger i farta.

Leonardo Michelin-Salomon

Oversikt

No har eg reist eindel rundt og sett på korger og prøver å skaffe meg ein oversikt over kva som finnes. Eg er absolutt ikke ferdig med å reise rundt, og full oversikt er det heller ikkje mulig å få på desse tre åra - men no vil eg fortelle litt om kva eg ser etter og korleis eg kategoriserer korgene eg har sett. 
Kanskje veit du om ei korg eg bør kikke på? Eg vert veldig glad for tips! 

Hege Iren Wiken

Overbøre.

Eg ligg etter med å fortelje korleis det går med åttringen. I november og desember 2020 gjekk eg meg vill i trenaglar, åretta, naglasnitt og emneved. Eg grov meg heldigvis ned i tide, snakka med erfarne trenaglefolk, tok hensyn til emneved og lokale tilhøve, samt tilpassa arbeidet etter evne og forhold. Eg jobba for å skaffe meg nødvendig utstyr for å hjelpe meg sjølv og andre, samt å finne trygge vegval. Omsider kome eg ut i ope terreng, og trur no eg har ei viss forståing for trenaglane til båten slik at eg er klar til å jobbe vidare.

Berit Osmundsen

Produksjon.

Effektiv deleproduksjon til vindusrammer,

ramtre og sprosser.

Ellev Steinsli