logo

Aktuelt

Victoria Nor - bunadstilvirker

Victoria Nor hospiterer ved Gudbrandsdalsmusea i perioden 14.11.22 – 15.05.23. Hun leverte sin svenneprøve i bunadstilvirkerfaget i  oktober 2022. Hun har gått i lære hos Tråh og Staslig håndverk & tradisjon på Lillehammer. 

Ny storsatsing på Ungt tradisjonshåndverk

Sparebankstiftelsen DNB har innvilget full tildeling på Norsk håndverksinstitutt sin søknad om å utvide prosjektet Ungt tradisjonshåndverk. Det vil si 5,4 millioner. Dette kommer i tillegg til de 3,5 millionene vi fikk til prosjektet i fjor, slik at vi nå har mottatt nær 9 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB til dette prosjektet. Tildelingen er en del av stiftelsens satsing «Håndverksløftet».

Østerskalk til kalkmaling, fresko og stucco lustro

Milebrenning av østerskalk til bruk i kalkmaling, fresko, stucco lustro og bygningsvernet.

Nytt fra stipendiatene

Halser er til for å hugges

Testbåtene Hovedprosjektet mitt for tida som stipendiat er å bygge en seksroms Torskegarnsbåt. Det tilsvarer om lag 13 meter. Materialen skal hogges i vinter, men for å få kjørt fram tømmeret må det være tele, og helst snø. Høsten har jeg derfor valgt å bruke på blant annet å bygge noen storfæringer til et veldig…

Hallvard Heide

“Å smi navar er enkelt, men ikke lett”, sier Johannes H Fosse.

“Å smi navar er enkelt, men ikke lett” – jeg skjønner mer og mer hva Johannes mener med det, for jeg får absolutt til å smi en navar som ser ut som en navar. Men, blir det dermed automatisk en god Navar? Jeg har smidd en god del rivebor navarer i egen smie nå i…

Ida Skjæveland Moi

Reinslakt og Innsamling av material

I september bor jeg i fjellet en uke og jobber med å skrape alle skinn må konserveres. Skinnene som skal garves til lær, salter jeg – mens skinnene skal beholde pelsen tørkes. skinnene må kjøles ned rett etter slakt, og etter det spennes til tørk. Jeg tørker alle skinn som skal brukes med pelsen på,…

Sofie Kleppe

Materialtilgang i modistfaget

Refleksjoner om hvordan dagens tilgjengelighet av materiale påvirker oss som utøvere. Og mulig strategi for å forenkle drift og forutsigbarhet. Fra gammelt av reiste grossistene rundt til modister i deres forretninger i det ganske land for å selge spesialmaterialer til produksjon av hodeplagg. Siden slutten av 1980-tallet har vi ikke hatt den typen grossister av…

Stine Rudi Standal

Testseil til en annen Hvalerskøyte

I forbindelse med å lage seil til Hvaleskøyta «Arnt Otto», som bygges på Hvaler, så har jeg ønska å finne en båt som kan fungere som en testbåt.

Marius Borg-Heggedal

Reven spon

Mange stader finn eg gamle korger av reven spon – stort sett furuspon. Det er utruleg solide korger, som er lette av vekt. Ofte har dei ei vidje som handtak, men like ofte er dei utan handtak. Dei er oftast fletta med eitt og eitt spon, i motsetning til høvla sponkorger som ofte er diagonalfletta.…

Hege Iren Aasdal