Aktuelt

Håndverksinstituttet gratulerer!

Kulturrådet deler i år ut Statens kunstnerstipend til 1198 kunstnere. Norsk Håndverksinstitutt er glade for å se at to av våre tidligere stipendiater er blant dem. Gratulerer til både filigransølvsmed Gry Grindbakken og keramiker Sissel Wathne. 

En imponerende søknadsbunke til stipendiatstillingene

Mandag 1. mars var det søknadsfrist for årets stipendiatstillinger. Hvert år er det like spennende å åpne søknadsportalen for å se hva som befinner seg der. 

Snarefangst etter rype

Håndverksinstituttet har i vinter gjennomført et forprosjekt på snarefangst etter rype. Snarefangst er en eldgammel fangstmetode som tidligere var svært viktig for fjellbygdene og en viktig immateriell, levende, kulturarv. Det er fremdeles åpent for snarefangst etter rype i flere kommuner her i landet der snarefangst har lange tradisjoner.

SE FLERE NYHETER

Nytt fra våre stipendiater

Løvsagsgåten

Resultater man kan leve med

Leonardo Michelin-Salomon

Innved, festemidlar og arbeidsprosess.

Eg har fundert på om moderne festemidlar som saum, spiker, skruar, og lim i staden for trenaglar, har ført til endringar på innveden i båtane.

Berit Osmundsen

Verktøy.

Verktøy med bare en funksjon.

Ellev Steinsli

Verktøy til splitting

No har eg til hensikt å fortelle litt om verktøy eg bruker i arbeidet med å splitte materiale til korger. 

Etter mitt syn er mitt aller viktigste verktøy hendene. Men kan dei defineres som verktøy? 
Store norske leksikons definisjon synes eg passer godt: Verktøy er redskaper som brukes ved fremstilling av et arbeidsstykke.
Men videre heiter det at verktøy oftast er skjærende verktøy. Andre typer verktøy brukast til å halde fast arbeidsstykket, kan då føter og knær defineres som verktøy? 

Anten kroppen kan defineres som verktøy eller ikkje, så er det få, enkle verktøy som kreves for å splitte materiale til korger. Når ein stort sett jobbar med pinnar som er på tykkelse med tommeltotten er det kniven som er det nyttigste verktøyet. 
Grovt sett kan ein sei at ein treng ein liten sag, øks eller saks for å hauste materiale, og kniv for splitting og smiing/spikking.  

 

Hege Iren Wiken

Verktøy

En gjennomgang av de viktigste verktøyene for en seilmaker på 1800-tallet

Marius Borg-Heggedal

Verktøy

I hvor stor grad er det verktøyet som bestemmer hvordan ting blir seende ut til slutt?

Boni Wiik