Aktuelt

Prosjektet Ungt tradisjonshåndverk realiseres

Gjennom prosjektet «Ungt tradisjonshåndverk» ønsker Norsk håndverksinstitutt å tilby utviklingsarenaer for unge, lovende tradisjonshåndverkere, bidra til økt rekruttering av tradisjonshåndverkere til museer og synliggjøre tradisjonshåndverk ut til publikum- spesielt barn og unge.

Vårseminar i Løfte håndverket

Tema: Holdbarhet og bærekraft
Tid:      25. mai 2021, kl.14:00 - 17:30
Sted:   Nettmøte for påmeldte

Håndverksinstituttet gratulerer!

Kulturrådet deler i år ut Statens kunstnerstipend til 1198 kunstnere. Norsk Håndverksinstitutt er glade for å se at to av våre tidligere stipendiater er blant dem. Gratulerer til både filigransølvsmed Gry Grindbakken og keramiker Sissel Wathne. 

SE FLERE NYHETER

Nytt fra våre stipendiater

På farta

... for å møte gitarer og håndverkere

Leonardo Michelin-Salomon

Verkty til fletting

Litt meir om verktøy. Denne gong spesielt retta mot fletting. 
Kniven og hendene er fortsatt dei viktigaste verktøya som vert brukt til splitting og fletting. Men undervegs i flettinga er det nokre fleire verktøy som kan vere gode å ha for hånden. 
Her skal eg vise litt fleire prosesser der forskjellige verktøy kan vere kjekke å ha. 

Hege Iren Wiken

Seilduk av hamp, lin og bomull

Finnes det  idag  seilduk av hamp, lin og bomull , laget for seil? Og hva var i en god duk-kvalitet på 1800 tallet?

Marius Borg-Heggedal

Innved, festemidlar og arbeidsprosess.

Eg har fundert på om moderne festemidlar som saum, spiker, skruar, og lim i staden for trenaglar, har ført til endringar på innveden i båtane.

Berit Osmundsen

Verktøy.

Verktøy med bare en funksjon.

Ellev Steinsli

Verktøy

I hvor stor grad er det verktøyet som bestemmer hvordan ting blir seende ut til slutt?

Boni Wiik