logo

Aktuelt

Rapporten om Kirkens særskilte verdier er klar!

På oppdrag fra Barne- og familiedepartementet og Riksantikvaren har KA og Norsk håndverksinstitutt kartlagt omfanget av kunst og inventar i kirkene, samt hvilken tilstand disse gjenstandene er i. 

En sjelden mulighet for læreplass i orgelbyggerfaget

Etter sju magre år uten en eneste ny lærling i faget, tok Ryde & Berg Orgelbyggeri inn en lærling i 2021. Br. Torkildsen Orgelbyggeri i Trøndelag søker nå etter ny lærling eller medarbeider. Blir det en ny lærekontrakt her i år, vil dette være veldig positivt med tanke på rekruttering til faget

Bygningsvernkongressen 2022

Tid:   8.-10. juni 2022
Sted:  Maihaugen, Lillehammer
Tema: Bærekraft og tradisjonshåndverk i museumsbransjen. Hvordan skal vi møte framtiden?
Påmeldingsfrist: 13.mai 2022

Nytt fra stipendiatene

Materialer del 2 – liktau

Tauet blir sydd på kantene på et seil for å gi nødvendig styrke, men er også med på å gi seilet form. Tauet er laget i hamp, og tradisjonelt var seilmakeren meget opptatt av egenskapene og kvaliteten til tauet.

Marius Borg-Heggedal

Verktøy.

Verktøy med bare en funksjon.

Ellev Steinsli

Materialer

Mulig det er noe som kommer med alderen, eller kanskje det er fordi vi har blitt så mange i verden, og forbruker de skarve ressursene vi har, som om det var en konkurranse, og knappheten begynner å bli ubehagelig merkbar, men, jeg får bare mer og mer respekt for bruken av materialer. Den fornuftige bruken,…

Boni Wiik

Om korgmaterialer

Korgene eg jobber med er fletta med delte materialer. Eg deler hatl (hassel), selje, brakje (einer), vier, hegg og pil. Til sponkorger deler eg også furu, og til vombakorger deler eg tæger, men det tar eg for meg i eigne avsnitt. Felles for alle materialene er at pinnene eg deler må være ferske. Etter at…

Hege Iren Aasdal