logo
Norsk håndverksinstitutt / Immateriell kulturarv

Norsk håndverksinstitutt og vern av immateriell kulturarv

Norsk håndverksinstitutt har en viktig rolle i oppfølgingen av UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven og er særlig opptatt av å fremme et helhetlig perspektiv på immateriell kulturarv. 

Les mer

Håndverksinstituttet på UNESCOs 18. komitemøte

Norsk håndverksinstitutt har siden 2009 vært akkreditert som rådgivende organisasjon av UNESCO, og vi har derfor, sammen med organisasjoner, statsparter og eksperter fra hele verden, deltatt på UNESCOs 18. komitemøte for konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven, i Botswana.

Seminar om fortelling og levende kulturarv

Velkommen til seminar om fortellerkunst og levende kulturarv på Maihaugen den 26. mai 2023.
Opplev et mangfold av historier og fortellere. 
Arrangeres i samarbeid med Norsk Litteraturfestival.

 

Håndverksinstituttet på UNESCOs 17.komitemøte for immateriell kulturarv

Norsk håndverksinstitutt deltok på UNESCOs 17.komitemøte for konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven i Rabat, Marokko. Det ble ikke skrevet inn elementer fra Norge denne gang, men spennende eksempler på innskripsjoner fra andre steder var tradisjonen rundt den broderte skjorten i Moldova og Romania og tradisjonen rundt baguetten i Frankrike.  

Call for articles – Safeguarding Practices in Intangible Heritage

The main purpose of the website www.safeguardingpractices.com   is to present experiences in safeguarding intangible, or living, cultural heritage in the Nordic and Baltic region. 

Artikler om vern av instrumentmakertradisjoner søkes

De av UNESCO akkrediterte NGOenes internasjonale tidsskrift #HeritageAlive, jobber med en ny publikasjon, i samarbeid med ICHCAP, UNESCO Kategori 2 senter for immateriell kulturarv for Asia og Pacific.

Levende kulturarv i Norden styrket

For første gang samlet en stor bredde av nordiske aktører seg for å diskutere vernetenkning, samarbeidsprosjekter og deling av gode verneeksempler. Tettere samarbeid med de baltiske landene og årlige kulturarvtreff var to konkrete resultat av konferansen Living heritage in the Nordic countries.

Wiki-fortegnelse i Finland skyter fart

Det finske Museiverket har vært dyktige i sitt arbeid med å sette 2003-konvensjonen ut i livet. I begynnelsen av 2006 ble Wiki-fortegnelsen over levende kulturarv lansert. To år senere inneholder den over 200 uttrykk for immateriell kulturarv.

Nordic Safeguarding Practices

Ny nordisk nettside for deling av gode eksempler og mønsterpraksiser innen levende kulturarv. 

UNESCOS mellomstatlige møte 2016

Norsk håndverksinstitutt er på plass i Addis Abbeba, på UNESCOS mellomstatlige møte 2016. 

Håndverksinstituttet i India

Landsbyen Kushmandi i Vest-Bengal, India er en typisk håndverksbygd, slik for eksempel Viksdal og Budal var det i Norge tidligere. I hele bygda skjæres det i tre, og det selges produkter fra denne landsbyen i hele India. 

Seminaret "Fortegnelser og lister – hva er vitsen?"

En skal holde tunga rett i munnen når UNESCOs system av lister og fortegnelser står på dagsorden. UNESCOs konvensjon om immateriell kulturarv er kompleks og inneholder snubletråder.

Nasjonal fortegnelse – et skritt nærmere

Den norske stat kommer ikke utenom kravet om å opprette en egen fortegnelse over immateriell kulturarv. Dette er en av lærdommene etter årets instruktørkurs i regi av UNESCO.

Håndverksinstituttet i UNESCOs Evaluation Body

Norsk håndverksinstitutt er på det 10. komitemøtet for immateriell kulturarv i Windhoek, Namibia, valgt inn i UNESCOs Evaluation Body for fire år.