Immateriell kulturarv

Levende kulturarv i Norden styrket

For første gang samlet en stor bredde av nordiske aktører seg for å diskutere vernetenkning, samarbeidsprosjekter og deling av gode verneeksempler. Tettere samarbeid med de baltiske landene og årlige kulturarvtreff var to konkrete resultat av konferansen Living heritage in the Nordic countries.

Wiki-fortegnelse i Finland skyter fart

Det finske Museiverket har vært dyktige i sitt arbeid med å sette 2003-konvensjonen ut i livet. I begynnelsen av 2006 ble Wiki-fortegnelsen over levende kulturarv lansert. To år senere inneholder den over 200 uttrykk for immateriell kulturarv.

Nordic Safeguarding Practices

Ny nordisk nettside for deling av gode eksempler og mønsterpraksiser innen levende kulturarv. 

UNESCOS mellomstatlige møte 2016

Norsk håndverksinstitutt er på plass i Addis Abbeba, på UNESCOS mellomstatlige møte 2016. 

Håndverksinstituttet i India

Landsbyen Kushmandi i Vest-Bengal, India er en typisk håndverksbygd, slik for eksempel Viksdal og Budal var det i Norge tidligere. I hele bygda skjæres det i tre, og det selges produkter fra denne landsbyen i hele India. 

Seminaret "Fortegnelser og lister – hva er vitsen?"

En skal holde tunga rett i munnen når UNESCOs system av lister og fortegnelser står på dagsorden. UNESCOs konvensjon om immateriell kulturarv er kompleks og inneholder snubletråder.

Nasjonal fortegnelse – et skritt nærmere

Den norske stat kommer ikke utenom kravet om å opprette en egen fortegnelse over immateriell kulturarv. Dette er en av lærdommene etter årets instruktørkurs i regi av UNESCO.

Håndverksinstituttet i UNESCOs Evaluation Body

Norsk håndverksinstitutt er på det 10. komitemøtet for immateriell kulturarv i Windhoek, Namibia, valgt inn i UNESCOs Evaluation Body for fire år.