logo
Norsk håndverksinstitutt / Våre prosjekter / Norsk skimakertradisjon

Norsk skimakertradisjon

I 2014 og 2015 har skimaker, fagperson og dokumentator Thomas Aslaksby arbeidet for håndverksinstituttet med å kartlegge og oppsøke tradisjonsmiljøer for treskimaking. I år har håndverksinstituttet konsentrert seg om Rustad skifabrikk på Fåberg, samt dokumentasjon av fabrikken Rønning skifabrikk, der det fremdeles produserer laminerte treski.

Thomas Aslaksby og Ulf Rønning i samtale på Rønning skifabrikk.

Tradisjonsbærere Ulf Rønning og Simen Rustad har i prosjektet generøst delt av sin kunnskap. Norsk skimakertradisjon står i en særstilling som kulturarv, og det er svært viktig å sikre denne kunnskapen for ettertiden.

Tradisjonsbærer Simen Rustad om valg
av materialkvalitet i Fåbergs granskoger.

I prosjektet følger vi hele produksjonslinjen fra befaring i skogene på Fåberg, der vi sammen med Simen Rustad har sett på ulike treslag og kvaliteter brukt i produksjonen; Ask, bjørk og gran. Hos Rønning på Skotterud har vi fulgt og dokumentert hele produksjonen fra råmateriale til ferdige ski med foto og film.

  

 

 

Prosjektet vil generere et betydelig dokumentasjonsmateriale, og er foreslått videreført i 2016, med hovedvekt på materialkvalitet- og uttak.

I tidligere skimakerprosjekter ved Norsk håndverksinstitutt har vi hovedsak arbeidet med heltreski. Ikke minst gjennom et omfattende prosjektet i Morgedal der tradisjonsbærer Åsmund Kleivs kunnskap i å lage ski ble videreført til en ny generasjon skimakere.