logo
Norsk håndverksinstitutt / Stipendiater

Stipendiater i håndverk

Den treårige stipendiatordningen for håndverkere, legger gjennom praktisk læring til rette for å videreføre og utvikle spesialisert håndverkskunnskap.

Om stipendiatordningen

Nåværende stipendiater

Presentasjon av stipendiatene og deres arbeid.

Tidligere stipendiater

Oversikt over tidligere stipendiater i håndverk ved Norsk håndverksinstitutt 1995-2022.