logo
Norsk håndverksinstitutt / Stipendiater

Stipendiater i håndverk

Den treårige stipendiatordningen for håndverkere, legger gjennom praktisk læring til rette for å videreføre og utvikle spesialisert håndverkskunnskap.

Om stipendiatordningen