logo
Norsk håndverksinstitutt / Våre prosjekter / Skimakertradisjon på Fåberg

Skimakertradisjon på Fåberg

Av: Eivind Falk

I 2012 startet Norsk håndverksinstitutt prosjektet Norsk skimakertradisjon der vi ville kartlegge og videreføre levende kunnskap innenfor treskimakertradisjonen. Vi ønsket å se på både heltreski og laminerte treski, og skimaker Thomas Aslaksby fra Valdres har vært fagperson i prosjektet.

Som erfaren skimaker hadde han det beste utgangspunktet for å gå inn i håndverksprosesser, material- og verktøykunnskap. Rapporten Thomas Aslaksby laget ble utgangspunktet for fase 2 av prosjektet, der Håndverksinstituttet viderefører og dokumenterer den levende kunnskapen som fremdeles finnes. I forlengelsen av prosjektet har Thomas Aslaksby møtt og dokumentert flere tradisjonsbærere.

Landets eldste skifabrikk, Rustad Skifabrik, ligger på Fåberg i Lillehammer kommune, men produksjonen av ski opphørte i 1980. I samarbeid med tradisjonsbærer og tidligere eier Simen Rustad har Håndverksinstituttet dokumentert deler av den kunnskapen om å produsere ski, som ellers sto i fare for å gå tapt.

I 2017 tok Simen Rustad og Thomas Aslaksby sammen ut tradisjonelt skimateriale på Fåberg. I regi av Norsk håndverksinstitutt felte de tømmer av ask, gran og bjørk i den samme skogen der Rustad Skifabrik i sin tid hentet sine materialer. Uttaket av materialer i skogen er en avgjørende del av prosjektet, fordi det gir mye praktisk kunnskap om valg av materialer og materialkvalitet egnet til skiproduksjon. Det ble derfor lagt stor vekt på denne delen av prosjektet. Delrapport

Trevirket vi tok ut på Fåberg ligger nå til tørking. I 2018 vil Håndverksinstituttet produsere ski slik det ble gjort på Fåberg for snart 40 år siden, med de samme materialer og tilsvarende verktøy. I prosjektet legger vi til rette for at Simen Rustad kan overføre sin unike kunnskap til Thomas Aslaksby gjennom praksis, det vi kaller handlingsbåren kunnskap. På den måten får vi overlevert levende tradisjonskunnskap til en ny generasjon, som ellers hadde gått tapt. 

Rustadskia ferdig

Håndverksinstituttet samlet i november 2018 Norges fremste skimakere på Skotterud for å vurdere skiene vi hadde laget i Rustad-tradisjon hos Ulf Rønning. Rønning er innehaver av Norges siste treskifabrikk i drift, Rønning Treski.