logo
Norsk håndverksinstitutt / Våre prosjekter / Å lage avis på gammelmåten, 2013 – 2016

Å lage avis på gammelmåten, 2013 – 2016

Et Dokumentasjons- og opplæringsprosjekt ved «Pressemuseet Fjeld-Ljom» på Røros.

Ei gruppe med 5 til 6 entusiastiske håndverkere med ståsted i det å lage avis på gammelmåten, har sikret og overført sin kunnskap til 4 nye fagpersoner. Disse fagpersonene har/har hatt sitt virke innen den grafiske bransjen, men i nyere tid.

Denne kunnskapsoverføringen har foregått ved det eneste avistrykkeriet i Norden som driver sin virksomhet i de opprinnelige lokaler, med gamle settemaskiner, trykkmaskin og tittelsettemaskin, nemlig ved «Pressemuseet Fjeld-Ljom» på Røros. Pressemuseet er i dag et levende teknisk kulturminne.

 

 

Målet har vært at Pressemuseet skal være driftsklart og så driftssikkert som mulig, slik at besøkende kan få demonstrert hvordan Gutenbergs fag ble drevet før dagens moderne teknikker gjorde sitt inntog.

For å få til dette må staben være profesjonell i bruken av utstyr og de må også kunne restaurere, reparere og vedlikeholde utstyret. Det har vært fokus på dette ved vedlikeholdssamling hver vår og trykking av avis hver høst.