Nåværende stipendiater

Presentasjon av stipendiatene og deres arbeid.

Boni Wiik - treskjærer

Jeg skal ut og jakte på stavkirker som ikke finnes, og på historier som ingen lenger forteller. Jeg skal banke rusten av metallskrap og støvet ut av gamle tepper, og plukke opp løse biter, -noen glemt, andre ennå ikke oppdagede-, og forsøke å pusle ihop et større og klarere bilde av treskjærerhistorien. Et bilde av hvorfor ting er som de er, og ble som de ble.

Ellev Steinsli – Snekker

En bedre forståelse for historie, produksjon og materialvalg som sikrer den lange levetiden, er målet for mitt prosjekt. Hele veien fra skog til produkt.

Marius Borg-Heggedal - seilmaker

Jeg skal ta for meg seilmakerhåndverket på siste halvdel av 1800-tallet – seilenes storhetstid. Hvordan var egentlig den tradisjonelle seilmaker hverdagen på denne tiden? Hvilke håndverksmetoder ble brukt og hva med tilgangen på materialer?

Hege Iren Wiken - kurvmaker

For å forstå ei korg er det ikkje nok å sjå på den, den må bærast på ryggen, haldast i handtaket, dras med i skog og fyllast med sopp eller fyllast med ved og plasserast med omnen.

Berit Osmundsen - båtbygger

Dette handlar om skog, sjø, nedarva kunnskap, formforståing og tradisjon.

Leonardo Michelin-Salomon - Gitarmaker

Som stipendiat vil jeg studere og reprodusere gitarer fra slutten av 1700- tallet og begynnelsen av 1800-tallet (romantiske gitarer), lære mer om måten de ble bygget på og forsøke å forstå og dra nytte av de akustiske og estetiske idealene som ligger bak dem.