logo
Norsk håndverksinstitutt / Små håndverksfag / Kriterier og kontrakter for verneverdige tradisjonshåndverksfag

Kriterier og kontrakter for verneverdige tradisjonshåndverksfag

SSV lager oversikter over antall lærlinger i de minste håndverksfagene

Kriterier for at verneverdige tradisjonshåndverksfag skal få ekstra tilskudd:

  • Faget er en del av tilbudsstrukturen for videregående opplæring eller er godkjent som et forsøk.
  • Faget er truet og fagkunnskaper står i fare for å dø ut på grunn av mangel på nyrekruttering.
  • Faget skal ivareta tradisjonelle håndverksfaglige teknikker, materialer og metoder.
  • Faget har kulturell verdi som det av samfunnsmessige årsaker er viktig å videreføre.

Statistikk for små og verneverdige fag 

Tall i grå rute gjelder fag som ikke omfattes av økt tilskudd og telles ikke med i sumtall.

 

 

 

Nye kontrakter 2011-2023

 

 

KONTAKT SSV

Inger Smedsrud

Tlf. 995 04 225