logo
Norsk håndverksinstitutt / Våre prosjekter / Tradisjonelt kobber- og blikkenslagerarbeid

Tradisjonelt kobber- og blikkenslagerarbeid

Av: Tore Tøndevold

Norsk håndverksinstitutt erfarte tidlig at det var behov for å sikre og videreføre kunnskap innen det tradisjonelle blikkslagerarbeidet. 

Dette er bakgrunnen for dokumentasjons- og opplæringsprosjektet Tradisjonelt kobber- og blikkenslagerarbeid. Overordnet mål er å bygge opp restaureringskompetansen innen faget. Det handler like mye om å føre kunnskapen videre innen prangende og vanskelige ornamenteringer som å løfte kunnskapen innen den eldre og solide, mer dagligdagse delen av faget når det gjelder materialvalg, verktøy og stil.

Firkantrenne med svanehalsnedløp. Foto: Tore Tøndevold

 

Rammen for prosjektet fram til nå er å tillage en firkanttakrenne - med firkant svanehals oppsamler og nedløp med overgang som går over i et rundt nedløpsrør med vulstring!

Prosjektet vil favne om mange av prosessene i et restaureringsoppdrag knyttet til renner og nedløp. Å lage nye maler og å skaffe tilgang til eldre maler er inkludert, i tillegg til ha kjennskap til, bruk og innkjøp av håndverktøy til fagpersonen.

Prosjektet bygger videre på prosessuelt riktig tilvirking av objekter innen kobber og blikkenslagerfaget ved restaurering av hus bygget etter midten av 1800-tallet. Bygningsloven av 1845 innførte pålegg som gjør dette naturlig.

Et langsiktig mål er å stimulere til økt interesse hos enkeltbedrifter, slik at de kan tilby ansatte kunnskap om den eldre tradisjonelle delen av kobber- og blikkslagerfaget. Det vil også sette bedriften i bedre stand til å rettlede oppdragsgivere med korrekte restaureringsløsninger. Nærmere opplysninger om prosjektet ved Tore Tøndevold

Ornamentering på nedløpsrør. Foto: Tore Tøndevold

Svanehalsnedløp.

Oppmåling og tillaging av overgang.