logo
Norsk håndverksinstitutt / Databaser / Søk etter lærebedrifter

Søk etter lærebedrifter

Lærebedrifter

Bedrifter som kan være mulige lærebedrifter.

Sekretariatet for små og verneverdige fag (SSV) har kjennskap til flere mulige lærebedrifter innen fagene og kan gi mer informasjon.

SSV har ikke registrert alle lærebedriftene innen de små håndverksfagene, men har registrert opplysninger om et godt utvalg.

For mer informasjon kontakt oss