logo
Norsk håndverksinstitutt / Våre prosjekter / Historisk beskjæring av lignoser

Historisk beskjæring av lignoser

Av: Tore R. Tøndevold, rådgiver i Norsk håndverksinstitutt

Dette dokumentasjons- og opplæringsprosjektet i regi av Norsk håndverksinstitutt, tar for seg en del av den praktiske delen av gartner- og anleggsgartnerfaget, samt arbeidet som arborist, som en kan si i beste fall har ligget i dvale over flere tiår; Kunnskapen om det å beskjære busker og trær i de riktige stilepokene, historisk riktig beskjæring av lignoser.

Prosjektet har kommet i gang gjennom en videreføring av et studietilbud som Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører satte i gang for noen år tilbake. Dette tilbudet er en spesialkompetanse innen historiske hager og grøntanlegg. I Norsk håndverksinstitutt mente vi at denne satsingen kunne utvikles videre. Sammen med ansatte på Vea bestemte vi oss for å gi kompetanseheving i de historisk korrekte teknikker for beskjæring av forskjellige busker og trær.

Det viste seg raskt at den praktiske historiske overførte kunnskapen innen dette faget lå langt tilbake i forhold til hva som er ønskelig og nødvendig. Nå skal det jo også sies at Norge, sammenlignet med andre land, ikke har mange anlegg og heller ikke store anlegg hvor beskjæring av lignoser er vesentlig. Nettopp derfor er det viktig at vi tar vare på de anleggene vi har og på den kunnskapen vi har gjennom enkelte tradisjonsbærere innen faget, og at vi overfører denne kunnskapen videre; Handlingsbåren kunnskap. Å sikre denne kunnskapen gjennom ansatte, både fagarbeidere og undervisningspersonell på Vea, falt helt naturlig. Fra Vea er det i første rekke Tori Weseth Haugli og Ingeborg Sørheim som er med som fagpersoner, hvor Haugli er mest rettet mot det praktisk faglige mens Sørheim ser mer på det kulturhistoriske.

Tradisjonsbæreren innen faget er Erik Solfjeld. Han har lang praktisk erfaring innen etablering og vedlikehold av hager, anlegg og alléer som arborist i Oslo kommune, gjennom egne konsulentoppdrag og gjennom undervisning innen faget.

Allé på Østre Gravlund i Oslo.  Foto: Tore Tøndevold, Norsk håndverksinstitutt

I 2015 og våren 2016 skal vi gjennomføre runder med besiktigelse av anlegg, alléer og hager i Norge, for det meste i Oslo og noe i Bergen. Videre har vi plantet trær og busker på Vea til bruk i kompetanseoverføringen gjennom oppbyggingsfasen og den senere vedlikeholdsfasen av disse. Den praktiske kunnskapsoverføringen vil skje over tid, men  allerede i desember 2015 har vi utført beskjæring av trær i John Collets Allé i Oslo.

Dette dokumentasjons- og opplæringsprosjektet vil gå over flere år. Det er naturlig nok naturen som bestemmer her og deltakerne vil følge de forskjellige fasene over tid med oppbygging, beskjæring, besiktigelse og samling av erfaringer.

Instituttet har som mål at deltakerne i prosjektet skal skrive korte artikler underveis, både med blikk på det praktiske arbeidet og på det kulturhistoriske innen faget. Et annet mål er å kunne beholde denne kunnskapen gjennom undervisningspersonell ved en så praktisk rettet fagskole som Vea er.