logo
Norsk håndverksinstitutt / Våre prosjekter / Klangtreprosjektet / På jakt etter godklang i Tinn

På jakt etter godklang i Tinn

Av: Simen omang

Gjennom Håndverksinstituttets klangtreprosjekt har vi forsøkt å problematisere egenskapene som gir godt klangvirke til strengeinstrumenter som fiolin, gitar og piano. Gran er det tradisjonelle valget for lokket, altså der vibrasjonene fra strengene fanges opp gjennom stolen. Men hva utgjør et godt lokk? Hvordan kan vi vite om granstykket vil fungere godt i et ferdig instrument? Og kan vi lese disse kvalitetene utfra et tre som foreløpig står i skogen?

Disse spørsmålene er komplekse og utløser også uenighet blant instrumentmakere, på tross av at forholdet mellom høy stivhet og lav vekt er et ideal mange enes om. I tillegg leder problemstillingen til andre spørsmål knyttet for eksempel stivhet på tvers av årringene, motstand og tetthet i vinterved, yteved kontra kjerneved, vekstrate og vekstforhold mellom sommerved og vinterved.

Instrumentmakere selv har mange muligheter til å bygge visse egenskaper inn i et instrument, slik at materialegenskapene han eller hun foretrekker kan variere. Tidligere i prosjektet har vi funnet at instrumentmakere generelt bare i liten grad har erfaring med lesning av skog og hva som skjer med treet før sagbruket, dette på tross av at viktige egenskaper kan tolkes ut av et tre på rot.

 

Klare for skogstur i Atrå sentrum kl. 1000: diskusjon om egenskaper i gran utfra plankebiter. F. v. Klaus Flavio Berntsen, felemaker i Bergen med erfaring fra sagbruk i Italia; Karl Otto Mikkelsen, biolog og cellobygger; Hans Marumsrud, tradisjonstømrer og tidligere håndverksstipendiat; og Simen Omang, rådgiver ved Håndverksinstituttet og gitarmaker.

Andre helgen i november var vi i Tinn kommune for å undersøke potensielle klangemner der. Det er et område med skog som er kjent for å ha vært plukket fra av felemakere fra Telemark. Skogen står tett på Hardangervidda og dalene strekker seg ofte øst-vest, noe som er en fordel siden du da vil ha en klar skyggeside av dalen der granen må strekke seg mot lyset og der fuktforholdene i jordsmonnet er stabile.

 

Hans Marumsrud undersøker vridning i stammen.

Vi fikk involvert tømrer Hans Marumsrud som lokal kjentmann og han tok oss med til steder i ulik høyde som hadde trær med god nok diameter og treg nok vekst. Vi fant interessant virke som skal tas ned ila av vinteren. For prosjektet gjenstår det å se på hånddrevne metoder for å splitte opp virke og forberede det for tørk med høyest mulig kvalitet og minst mulig materialsvinn.

 

Flott og rett rugg på ca. 850 meters høyde. Trær over en viss høyde har gjerne et godt forhold mellom vinterved og sommerved (1/5 eller mindre), noe som gir hvit farge og lett virke.

Klangtreprosjektet

Den norske granskogen er stor og variert. Her vokser trær av forskjellige kvaliteter ettersom hvordan jordsmonn, høydemetere og lysforhold skaper mikroklimatiske forhold som påvirker trærnes vekst. Samtidig henvender de fleste norske instrumentmakere seg til utlandet når de søker virke til sine instrumenter. Hvorfor? Hvilke årsaker ligger bak? Hva skal til for å finne gode graner til lokk her til lands?