logo

Rustadskia ferdig

Av: Eivind Falk

Håndverksinstituttet samlet i november 2018 Norges fremste skimakere på Skotterud for å vurdere skiene vi hadde laget i Rustad-tradisjon hos Ulf Rønning. Rønning er innehaver av Norges siste treskifabrikk i drift, Rønning Treski.

Foran fra venstre: Endre Hals fra EVI Ski Lønset, Oddvar Åsnes fra Åsnes skifabrikk, Terje Haugen fra Morgedal, Eivind Falk fra Norsk håndverksinstitutt, Ulf Rønning fra Rønning Treski, Simen Rustad fra Rustad skifabrikk, Johan Landsem fra Landsem skifabrikk og Arnulf Åsnes fra Åsnes skifabrikk. Bakre rekke fra venstre: Thomas Aslaksby, skimaker fra Valdres, Tarjei Gjelstad fra Morgedal, Jonas Rønning, Tomas Leouavicius og Åge Askerud (foto: Ole-Johnny Myhrvold)

 

Norges eldste skifabrikk lå på Fåberg og het Rustad skifabrikk. Sammen med skimaker Simen Rustad har håndverksinstituttet bidratt til å lage ski så nært opp til slik de engang ble laget på Rustad skifabrikk det har vært mulig å få til uten de gamle maskinene på Rustad skifabrikk. Vi startet arbeidet i Fåbergs dype skoger der vi vurderte ulike materialkvaliteter. Deretter tok vi ut materialer i bjørk, ask og gran. Disse materialene ble så skåret og tørket før vi tok turen til Skotterud og Rønning Treski for å lage ski. Rønning driver landets siste fabrikk for produksjon av treski, og takket være Ulf Rønning, Jonas Rønning og Thomas Leouavicious hadde vi full tilgang på verksted og fagpersoner som var helt nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Skimaker Thomas Aslaksby har vært fagpersonen som har fulgt prosjektet hele veien, og den som har holdt faglig i prosjektet. I Rønning Treski’s lokaler produserte vi dermed ski, så nær vi kom Rustad-tradisjonen, med Simen Rustad som kyndig veileder.

 

Ulf Rønning: Ulf Rønning hadde stilt lokalene sine til disposisjon og var en viktig faglig bidragsyter (foto Ole-Johnny Myhrvold)

Prosjektet på Skotterud ble avrundet med at kremen av norske skimakere kom sammen for å vurdere resultatet og diskutere valgene som var tatt. Vi hadde fått med oss både tidligere og nåværende skimakere til denne delen av prosjektet. Små valg og endringer kan ha stor betydning for skiens egenskaper, og noe av målsettingen med prosjektet var nettopp at de tekniske diskusjonene mellom skimakerne skulle bidra med ny kunnskap til en ny generasjon.  På bildet ser vi Simen Rustad fortelle om prosjektet.

 

Simen Rustad forteller. (Foto: Ole-Johnny Myhrvold)

 

I første halvdel av 2019 vil vi ferdigstille og publisere en film som viser hele prosessen fra uttaket av materialer i skogen på Fåberg til ferdige Rustad-ski laget ved Rønning Treski på Skotterud. I skrivende stund er skiene under grundig utprøving i Valdres.

 

 

Siden 2012 har Norsk håndverksinstitutt, i samarbeid med med skimaker Thomas Aslaksby, dokumentert skimakertradisjon i Norge. I denne filmen deler Simen Rustad sin kunnskap fra produksjonen ved Rustad skifabrikk på Fåberg. Vi starter i skogen, og avslutter med å lage laminerte treski hos Rønning Treski på Skotterud. Rønning Treski er Norges siste treskifabrikk i drift.