logo
Norsk håndverksinstitutt / Våre prosjekter / Lærer å dreie rokk

Lærer å dreie rokk

Av: Inger Smedsrud, tekst og foto

Det er ikke mange som tilvirker nye norske rokker i dag. De fleste som skaffer seg ny rokk kjøper et utenlandsk produkt. Med ny tilvekst i denne delen av tredreierfaget kan det bli en endring på dette - om kundene vil.

Interessen for spinning har hatt et oppsving de seinere årene, og det kan tenkes at det vil bli større interesse for norske rokker. Norsk håndverksinstitutt er godt fornøyd med å ha fått til et opplæringsprosjekt med tradisjonsbærer Jørgen Bleken og fagperson Bjørn-Gunnar Eliasen. Jørgen Bleken tok svennebrev som tredreier i 1999. Bjørn-Gunnar Eliasen er møbelsnekker med sterk interesse for dreiing.

En rokk består av mange deler og det er viktig å dreie nøyaktig for å få delene til å passe sammen.

Skyvelære brukes for å få deler i samme dimensjon.

Her dreies støttene som navet skal kobles til.

Bjørn-Gunnar Eliasen dreier felg til rokkehjulet og tredreier Bleken dreier vingen utvendig. Det bores hull i navet.

Jomfruene som vingen med snelle skal kobles til står i et tverrtre. Dette kan flyttes fram eller tilbake på brystet ved hjelp av rokkeskruen alt etter om spinneren ønsker å slakke eller stramme rokkesnora.

Så langt kom vi i løpet av første samling. Det mangler en del, men rokken tar form. 

Så langt kom vi i løpet av første samling. Det mangler en del, men rokken tar form.

Videre arbeid
På neste samling skal Bleken og Eliasen lage tråbrett eller pedal med tilhørende deler til å drive hjulet. De skal også dreie sneller. Med ferdig vinge og tråd på hjulet er det klart for spinning.

Deler til felg og nav. Modell for nav i midten.

Her brukes gjengesnitt for å lage skrue.