logo
Norsk håndverksinstitutt / Våre prosjekter / Fagsamling for gjørtlere og metallkonservatorer

Fagsamling for gjørtlere og metallkonservatorer

Av: Eivind Falk, 11.10.2023

I samarbeid med Dronning Sonja KunstStall, Riksantikvaren og KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) har Norsk håndverksinstitutt tatt initiativ til en samling for gjørtlere og metallkonservatorer. Utgangspunktet for samlingen var rapporten Kirkenes særskilte verdier som sier noe om hva som er behovet og hva som finnes av kompetanse. 

Med utgangspunkt i rapporten var det viktig å diskutere noen spørsmål der vi sammen så på hvordan vi kan bidra til å ta vare på viktige kulturminner i fremtiden. Hvilke erfaringer har gjørtler og metallkonservator med dette i dag? Hvordan kan vi best bidra til samarbeide mellom håndverker og konservator? Hvor går grensene mellom gjørtlerens og metallkonservators domene? 20. september 2023 samlet vi gjørtlere og metallkonservatorer i Dronning Sonja KunstStall for å diskutere hvordan vi best kan samarbeide om å løse de store oppgavene kulturminnevernet står ovenfor.

Eivind og Totto.jpg

 

Eivind Falk fra Norsk håndverksinstitutt ønsket velkommen, og fortalte om bakgrunnen for prosjektet, og rapporten Kirkenes særskilte verdier. Han vektla den store betydningen av at vi har tilgjengelig håndverkskompetanse for å løse morgendagens utfordringer. I dag har vi en og en halv praktiserende gjørtler i Norge, og den viktigste flaskehalsen er tilgangen på oppdrag, selv om vi vet at det er store oppgaver som skal løses. Derfor har Håndverksinstituttet valgt ut faget som en særskilt satsing. Derfor er det også viktig å sette kirkeeiere i kontakt med de rette håndverkerne.

Hanne Moltubakk Kempton fra KA representerte eierne og deres utfordringer. Hun gikk gjennom noen av hovedpunktene i rapporten og om det som er utfordringene på eiersiden. Hun viste til erfaringene fra et tidligere seminar for bokbindere og papirkonservatorer som var lagt opp litt på samme måten som denne samlingen, men også med utgangspunkt i rapporten. Hun fortalte også om midlene som nå er satt av øremerket kirkebygg, 500 millioner kroner årlig, for de neste 20 årene.

Gjørtler Totto Eide ga oss et praktisk innblikk i kirkeeiers krav og manglende krav til arbeider, med utgangspunkt i lysekrona fra Kviteseid kirke. Kirkevergene rundt i landet har ansvar for mellom 5000 og 6000 lysekroner. I tillegg kommer lysestakene. For å kunne ta vare på dette er det avgjørende at det finnes fagkompetanse i fremtiden. Det er en del praktiske løsninger som en bør kunne enes om retningslinjer for. Det er for eksempel å tilpasse lysestaker ny EU-standard for stearinlys. Det andre var å elektrifisere eksisterende lysestaker.

Lena van Santen er metallkonservator hos Bevaringstjenestene (MuHo) og hun trakk opp en del utfordringer og dilemmaer rundt metallkonservering. Bevare eller bruke? Hun understreket hvor viktig det er at det utarbeides en praksis for håndtering av metallgjenstander i kirkelige omgivelser som kirkeverge kan forholde seg til. Lena lanserte også ideen om å opprette egne team der gjørtler og metallkonservator kan samarbeide om oppdrag.

Henrik Smith fra Riksantikvaren snakket om hvordan Riksantikvaren kan bidra til at gjørtlerne får oppdrag. Han understreker at i årene som kommer, vil det være nødvendig med mer kapasitet for å takle disse behovene. Henrik var også opptatt av hvordan en best kunne sørge for at kirkeverge fikk god rådgivning underveis. Han understreket at dette er et langt lerret å bleke da mange kirkeeiere ikke engang er kjent med hva en gjørtler er. Rapporten er derfor viktig som folkeopplysning.

Gjørtler Anders Fiskaa Hoster fortalte om sin reise frem til eget gjørtlerverksted og praksis. Han har etablert verksted i Evanger, der han er klar for å ta imot oppdrag. Nå får han lite gjørtleroppdrag, men samarbeider med lokal sølvsmed, slik at han får oppdrag med polering og sliping.

Metallkonservator Endre Fodstad fortalte om sitt eget sideprosjekt i Oslo der det ble støpt i historisk middelaldertradisjon.
    

Anders og Totto.jpg

 

Tre praktiske caser fra de kongelige samlinger
Det siste punktet på dagsorden var tre praktiske caser / gjenstander fra de kongelige samlinger. Forgyller Silje Schiander fra de Kongelige samlinger orienterte om de aktuelle gjenstandene. Sammen gikk metallkonservatorer og gjørtlere igjennom skadene og mulige løsninger for reparasjon. Det ble også en fin diskusjon om hva som er gjørtlerens domene og hva som tilhører metallkonservatorens område.

Oppfølging
Vi ble enige om å gjennomføre en ny samling der vi kan gå inn på et bestemt tema med en praktisk tilnærming. For eksempel rensing av overflate / fjerning av stearin.
 

Deltagerbilde.jpg